سیر تا پیاز ماجرای قطع آب یکی از روستاهای شهرستان چرام

به گزارش خبرگزاری آوای البرز کهگیلویه از استان بویر احمد؛در روزهای اخیر آب روستای دره لیر از توابع سورفاریاب به دلیل تخریب محل آبرسانی از شهر قطع شده است.

منوچر علیپور با اعلام این خبر گفت: در روزهای اخیر شاهد قطع آب روستای دره لیر سرفاریاب در شهرستان چرام در پی ریزش قنات آبرسانی به روستا بوده ایم.

مدیر امور آبفا شهرستان چرام با اشاره به تعمیم اشتباه این موضوع آب و فاضلاب وی ادامه داد: مالکیت این قنات متعلق به مردم روستا است چرا که مزارع زیر محل این قنات ها را آبیاری می کند. کشاورزی در یک مقطع سعی کرد آن را بهبود بخشد.

وی ادامه داد: پس از بارندگی های اخیر، گل و لای وارد قنات شده و حفره های آن را بسته و مسیر آب را مسدود کرده است که در نهایت روستا را آب گرفت.

علیپور گفت: پس از بارندگی های اخیر اقداماتی برای اصلاح آبراه از طریق جهاد انجام شد کشاورزی به شدت آسیب دید و هم اکنون این قنات از مدار آبرسانی و آبرسانی روستا خارج شده است که راهکاری برای رفع، تعمیر و بهبود مشکل اهالی بهره برداری شده است.

مدیر امور آبفای شهرستان چرام گفت: آب و فاضلاب از ابتدای موضوع با استفاده از تانکر برای تامین آب شرب سالم مردم در دستور کار آبرسانی سیار قرار گرفت.

علیپور گفت: با راه اندازی آبفا هم اکنون آب 70 خانوار روستا به صورت سیار تامین می شود اما حل دقیق مشکل آب شرب مردم در گرو توسعه مخازن آب در روستا خواهد بود.IMG_202111201_104534

انتهای پیام/