سکینه حورسی به روایت یک عکاس جنگ

جاسم گسبانپور به یاد شهید “سکینه هرسی” گفت: “سکینه هرسی یکی از شیرهای خرمشهر بود که از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در این شهر فعالیت می کرد. در طول هشت سال دفاع مقدس ، این زن ایثارگر کرمشهر را رها نکرد و در طول 45 روز جنگ در آنجا بود.

جاسم غضبانپور

وی ادامه داد: وی پس از سقوط خرمشهر در منطقه “کوت شیخ” آبادان زندگی کرد ، با سید رسول ازدواج کرد ، دارای فرزندانی بود که تحت بمباران بودند و فعالیتهای جهادی خود را در زیر آتش نشانی دشمن ادامه داد ، خانم سکینه هارسی یکی از فرماندهان زن و مرد دفاع از كرمشهر.

این عکاس جنگ با بیان اینکه سکینه هرسی یکی از قربانیان جنگ شیمیایی در طول جنگ بود ، تأکید کرد: وی به دلیل عوارض شیمیایی طی چند روز آینده در بیمارستان بستری شد. وقتی خبر شهادت این قهرمان به طور رسمی اعلام شد ، همه بچه های كرامشاه شوكه شدند و باور كردن آنها برایشان بسیار دشوار بود. سکینه هارسی ، همسرش و چند نفر از اعضای خانواده وی از جمله زنانی هستند که کلینیکی برای درمان قربانیان جنگ شیمیایی در خرمشاه راه اندازی کردند. قبل از تأسیس این کلینیک ، بیشتر افراد آسیب دیده از بحران شیمیایی مجبور به مهاجرت به شهرهای بزرگ مانند تهران بودند. بسیاری از این افراد مدارکی ندارند که ثابت کنند در جنگ شیمیایی نقش داشته اند و این روند درمان آنها را دشوار کرده است. بنابراین ، اقدام بزرگ دیگر این زن پس از پایان جنگ حمایت از چنین افرادی بود. یاد و خاطره این زن مجاهدی که مانند شیر در برابر دشمنان خود ایستاد ، همیشه در قلب ما و مردم کرامشهر فعال و جاودانه خواهد بود.