سومین آزمون صلاحیت‌های بالینی در دانشگاه علوم پزشکی آبادان برگزار شد

سارا مبارک در گفت وگو با آوای البرز در آبادان اظهار داشت: سی و سومین آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان دکترای پزشکی عمومی امروز از ساعت 8 صبح تا 1 بعد از ظهر در مرکز مهارتهای بالینی علوم پزشکی دانشگاه آبادان برای سومین بار برگزار می شود.

وی افزود: آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان دکتری پزشکی عمومی ملاکی برای ارزیابی توانایی بالینی این افراد است که باید در معاینات و ارزیابی گروه های بالینی شرکت کنند و پایان کارآموزی را در این آزمون ارزیابی کنند.

وی با اشاره به انجام این آزمون به صورت هماهنگ تصریح کرد: سوالات و معیارهای نمره گذاری توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است.

معاون آموزشی ، آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی آبادن یادآور شد: نمایندگان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و همچنین ناظران و پزشکان در 21 ایستگاه ، 21 دانشجوی دوره دوم پزشکی علوم پزشکی آبادان به عنوان امتحان گیرندگان. در این آزمون شرکت کردند.

به گفته مبارک ؛ این آزمایش زیر نظر متخصصان بهداشت و فوریت های پزشکی علوم پزشکی آبادان و با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله صحیح انجام شد.

48