سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر منصوب شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدمهدی طهرانچی در حکمی سروش حیدری سنگستانی را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی و واحد بوشهر استان بوشهر منصوب کرد.

دکتر. در متن طهرانچی آمده است:

دکتر. برادر عزیز سروش حدری

با سلام و درود

با توجه به تعهد و اسناد ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی و واحد بوشهر در استان بوشهر» منصوب می شوید.

امید است جنابعالی از همه امکانات معنوی و مادی و نیروی انسانی دانشگاه در جهت تقویت نقش مدیران دانشگاه در تحقق منویات مقام معظم رهبری استفاده نمایید. برنامه پنج ساله دانشگاه آزاد اسلامی اجرا شد و ارتقای واحدهای دانشگاهی بر اساس محورهای زیر صورت گرفت.

1- ایجاد مبانی دینی و فرهنگی و توجه به آموزش در کنار آموزش جزء ضروری سیاست های فرهنگی دانشگاه است.

2- ارتقای کیفیت آموزش با توجه به نیاز جامعه در طرح آمایش سرزمین

3- ارتقای کیفیت تحقیقات عملی و توسعه ای و استفاده بهینه از تحقیقات تحصیلات تکمیلی در حل مشکلات کشور در چارچوب طرح نظارت باز.

4- ارتقاء فرهنگ سازمانی، استقرار نظام حاکمیتی پویا، ایجاد فرهنگ مسئولیت پذیری و حفظ کرامت انسانی خانواده بزرگتر دانشگاه و همکاران آن.

5- افزایش بهره وری تمامی مولفه های ماموریت دانشگاه با تاکید بر رعایت ضوابط و مقررات با اجرای طرح های سرمایه گذاری با هدف بسترسازی نوآوری های فناورانه و ایجاد فرصت های شغلی برای اعضای دانش بنیان دانشگاه. خانواده بزرگ .

6- حفاظت از دارایی ها و سرمایه های دانشگاه با نظارت بر انضباط و مدیریت مالی و کاهش هزینه های غیر ضروری با تاکید بر استفاده از مصالح ایرانی برای تقویت و حمایت از تولید داخلی.

7- هماهنگی و هماهنگی واحدهای زیرمجموعه استان در چارچوب مأموریت ها، اهداف و مأموریت های دانشگاه در سطح ملی و استانی و نظارت بر حسن اجرای امور در این واحدها.

8- ارتباط مؤثر و برانگیزاننده با هیأت امنا و مسئولین استانی و کمک به توسعه فکری محلی در استان بر اساس طرح دانشگاه.

امید است با تکیه بر باب ذات مقدس وحدت در خدمت به اسلام و مسلمین و اهداف مقدس جمهوری اسلامی موفق باشید.

حدری سنگستانی دارای مدرک دکتری مهندسی هسته ای و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر است.

رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی و واحد بوشهر در استان بوشهر دکتر اسماعیل عبداللهی از زحمات ایشان. طهرانچی در ویژه نامه ای از وی تشکر و برای وی آرزوی موفقیت کرد.

انتهای پیام/4040/