ساعت کاری بانک‌ها در ماه رمضان اعلام شد

ساعت کار بانک‌ها در ماه مبارک رمضان از سوی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و اتحادیه بانک‌ها و موسسات وام‌دهنده خصوصی اعلام شد.

آوای البرز اعلام کرده است که ساعت کاری دستگاه های اجرایی با توجه به آغاز ماه مبارک رمضان بر اساس مصوبه هیأت وزیران برای استفاده حداکثری از فرصت عبادی کارکنان در این ماه یک ساعت زودتر به پایان می رسد. این روال معمول شما خواهد بود، فقط یک ساعت کمتر از پایان ساعت کاری.

در همین رابطه، کمیته هماهنگی بانک‌ها طی نامه‌ای اعلام کرد: ساعت کاری بانک‌ها در ماه مبارک رمضان یک ساعت کاهش می‌یابد، در حالی که ساعت کاری بانک‌های دولتی از ساعت 7:30 صبح به ساعت 1 کاهش می‌یابد. بعد از ظهر و پنجشنبه ها از ساعت 12 ظهر. .

علاوه بر این، اتحادیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی اعلام کرده است که ساعات کاری کاهش‌یافته قبلی به قوت خود باقی خواهد ماند، زیرا ستاد ملی مبارزه با کرونا ساعات کاری را کاهش داده است.

بنابراین ساعات پذیرش مشتریان در بانک های خصوصی در ماه مبارک رمضان از ساعت 8 الی 14 و پنجشنبه ها از ساعت 12:30 خواهد بود.

بانک ها ساعات کاری ماه مبارک رمضان را اعلام کردند

بانک ها ساعات کاری ماه مبارک رمضان را اعلام کردند

انتهای پیام/