ساعت پخش تکرار برنامه تبلیغاتی نامزد‌ها در تلویزیون

آفتاب‌‌نیوز :

کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات سیما اعلام کرد، برنامه «با مردم»، «میزگرد اقتصادی»، «میزگرد فرهنگی»، «میزگرد سیاسی» و مستند‌های یک و دو نامزد‌ها که از شبکه یک، دو و سه روی آنتن رفته بود، از دیگر شبکه‌های سیما نیز بازپخش می‌شوند.

«میزگرد فرهنگی» قالیباف، قاضی زاده، جلیلی، زاکانی، پورمحمدی و پزشکیان از جمعه ۲۵ خرداد تا پنج شنبه ۳۱ خرداد ساعت ۹:۳۰ و برنامه «با مردم» با حضور قاضی زاده، جلیلی، پورمحمدی، زاکانی، پزشکیان و قالیباف از جمعه ۱ تیر تا چهارشنبه ۶ تیر ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه چهار پخش می‌شود.

برنامه «با مردم» با حضور قاضی‌زاده، جلیلی، پورمحمدی، زاکانی، پزشکیان و قالیباف از جمعه ۲۵ خرداد تا چهارشنبه ۳۰ خرداد ساعت ۸:۰۰ صبح از شبکه قرآن روی آنتن می‌رود.

شبکه‌های مستند و آموزش نیز دو سری مستند از ۶ نامزد ریاست جمهوری را بازپخش می‌کنند. شبکه مستند دوشنبه، ۲۸ خرداد مستند‌های پورمحمدی و قاضی زاده، چهارشنبه ۳۰ خرداد مستند یک پزشکیان و جلیلی و پنج شنبه ۳۱ خرداد مستند یک قالیباف و زاکانی را در دو ساعت ۱۱:۳۰ و ۱۲:۳۰ پخش می‌کند.

همچنین مستند دو قالیباف، زاکانی و پورمحمدی در روز یکشنبه، سوم تیر و مستند‌های پزشکیان، جلیلی و قاضی زاده در روز دوشنبه چهارم تیر در سه ساعت ۱۱:۳۰، ۱۲:۳۰ و ۱۳:۰۰ از شبکه مستند بازپخش می‌شود.

شبکه آموزش نیز در روز سه شنبه ۲۹ خرداد مستند یک پورمحمدی و قاضی زاده و جمعه اول تیر، مستند یک پزشکیان و جلیلی و شنبه دوم تیر و مستند یک قالیباف و زاکانی را در دو ساعت ۱۱:۳۰ و ۱۲:۳۰ پخش می‌کند.

مستند‌های دو قالیباف، زاکانی و پورمحمدی در روز سه شنبه پنجم تیر و مستند‌های پزشکیان، جلیلی و قاضی زاده در روز چهارشنبه ۶ تیر در سه ساعت ۱۱:۳۰، ۱۲:۳۰ و ۱۴:۰۰ از شبکه آموزش پخش می‌شود.

«میزگرد اقتصادی» پزشکیان، قالیباف، قاضی زاده، جلیلی، زاکانی و پورمحمدی از جمعه ۲۵ خرداد تا پنجشنبه ۳۱ خرداد ساعت ۸:۳۰ نیز از شبکه آموزش بازپخش می‌شود.

شبکه افق نیز «میزگرد سیاسی» پورمحمدی، جلیلی، زاکانی، قالیباف، پزشکیان و قاضی زاده را از جمعه ۲۵ خرداد تا پنج شنبه ۳۱ خرداد ساعت ۱۲:۰۰ بازپخش می‌کند.

شبکه تهران نیز برنامه «با مردم» قاضی زاده، جلیلی، پورمحمدی، زاکانی، پزشکیان و قالیباف را از سه شنبه ۲۲ خرداد تا یک شنبه ۲۷ خرداد ساعت ۱۵:۵۰ بازپخش می‌کند.

«میزگرد فرهنگی» قالیباف، قاضی زاده، جلیلی، زاکانی، پورمحمدی و پزشکیان از جمعه ۲۵ خرداد تا پنج شنبه ۳۱ خرداد روی آنتن شبکه تهران می‌رود.

برنامه «با مردم» قاضی زاده، جلیلی، پورمحمدی، زاکانی، پزشکیان و قالیباف از شبکه‌های جام جم ۱، ۲ و ۳ ساعت ۱۹:۰۰، ۰۴:۰۰ و ۱۱:۳۰ از پنج شنبه ۲۴ خرداد تا سه شنبه ۲۹ خرداد پخش می‌شود.

مستند یک پورمحمدی و قاضی زاده، سه شنبه ۲۹ خرداد، مستند یک پزشکیان و جلیلی جمعه اول تیر و شنبه دوم تیر مستند یک قالیباف و زاکانی در دو ساعت ۱۶:۳۰ و ۱۷:۰۰ از شبکه جام جم ۱، ۰۱:۳۰ و ۰۲:۰۰ از جام جم ۲ و ۸:۳۰ و ۹ از شبکه جام جم ۳ پخش می‌شود.

همچنین مستند دو قالیباف، زاکانی و پورمحمدی در روز سه شنبه ۵ تیر و مستند‌های پزشکیان، جلیلی و قاضی زاده در روز چهارشنبه ۶ تیر ساعت ۱۶:۳۰، ۱۷:۰۰ و ۱۷:۳۰ از جام ۱، ۱:۳۰، ۰۲:۰۰ و ۰۲:۳۰ از جام جم ۲ و ۸:۳۰، ۹:۰۰ و ۹:۳۰ از جام جم ۳ پخش می‌شود.

«میزگرد سیاسی» پورمحمدی، جلیلی، زاکانی، قالیباف، پزشکیان و قاضی زاده از شنبه ۲۶ خرداد تا جمعه اول تیر جز روز سه شنبه ۳۰ خرداد ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه جام جم ۱، «میزگرد اقتصادی» پزشکیان، قالیباف، قاضی زاده، جلیلی، زاکانی و پورمحمدی از شنبه ۲۶ خرداد تا جمعه ۱ تیر ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه جام جم ۲ و «میزگرد فرهنگی» قالیباف، قاضی زاده، جلیلی، زاکانی، پورمحمدی و پزشکیان از جمعه ۲۵ خرداد تا پنج شنبه ۳۱ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه جام جم ۳ بازپخش می‌شود.