ساز مخالف بانک مرکزی برای نرخ ارز گمرکی/ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی با کدام فرمول محاسبه شد؟

طبق گزارش ها شفاف استمجلس یازدهم که تاکنون اصلاحاتی را در بودجه سال آینده وارد کرده است ، از تغییر نرخ ارز عوارض گمرکی خبر داده است که نرخ ارز گمرک را از 4200 تن به 17500 تن افزایش می دهد. دولت 40 هزار میلیارد دلار درآمد کسب خواهد کرد که قرار است سال آینده به صورت یارانه های زندگی یا بهداشت به افراد پرداخت شود.

همتی ، رئیس کل بانک مرکزی درباره تک نرخ ارز و حذف ارز ممتاز می گوید: با توجه به موفقیت های اخیر در صادرات نفت ، نرخ ارز 17 هزار و 500 تومانی را تعیین کنید و این نرخ ارز را در بودجه تصویب کنید. از یک طرف ، فکر نمی کنم محصولات نفتی تحریم فعلی را تضعیف کنند ، همچنین تحولات و احتمال تخفیف تحریم در سال آینده به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی می افزاید: یک نکته قابل تأمل مسئله تأثیرگذار در رشد پایه نقدی است. کاهش حجم صادرات نفت ممکن است منجر به تعادل درآمدها و هزینه های بودجه شود ، اما براساس تجربه کشور و رابطه اقتصادی بین دولت و بانک مرکزی ، نمی توان تأثیر آن را بر نقدینگی نادیده گرفت.

4200 تومان منجر به کاهش قیمت تمام شده کالاهای اساسی نشد

کامران نادری ، اقتصاددان ، در مورد تغییر نرخ ارز گمرک در بودجه سال آینده گفت: “هدف از اجازه دادن به ارز ترجیحی محصولات اساسی ارزان برای دستیابی به مشتری بدون دستیابی به این هدف.

وی افزود: “قیمت کالاهای اساسی افزایش یافته است و به نظر نمی رسد این سیاست موثر باشد. اگر دولت یارانه نقدی 40 تا 5 هزار و 50 تومانی بابت تفاوت ارز برای مشتریان در نظر بگیرد ، جایگزین یارانه دریافتی دولت از طریق نرخ ارز گمرك خواهد شد.

نادری گفت که دولت باید اصلاح روند یارانه ها را انجام دهد. اما با برداشتن ارز دهه 40 و تعیین نرخ جدید 5 هزار و 50 تومان مشکل خاصی وجود ندارد.

وی گفت: تا زمانی که تورم منجر به افزایش جامعه نشود ، این اختلاف منبع اصلی درآمد دولت خواهد بود. در صورت اجرای این اقدام بعید است که در قیمت تمام شده کالاهای اساسی افزایش یابد.

منابع درآمد این کشور بی ثبات است

محمد اسلامیان ، اقتصاددان و تحلیلگر دیگری در مورد عواقب تغییر نرخ ارز گمرک گفت: یکی از مشکلاتی که ما در درآمد دولت با آن روبرو هستیم این است که منابع درآمد کشور پایدار نیستند.

وی ادامه داد: کالاهای وارداتی همچنان یکی از منابع افزایش قیمت ها و امتیازات معتبر برای درآمد دولت است ، افزایش نرخ واردات کالا به صورت کمی و مالی از 40 به 5 هزار تاثیری قابل توجه در 50 تومان ندارد. این تاثیری در قیمت کالاها ندارد. اما به دلیل جو ناپایداری که در کشور ایجاد می کند ، ممکن است به طور کلی بر قیمت برخی کالاهای اساسی تأثیر بگذارد.

این اسلام شناس اظهار داشت: در زمانی که نمایندگان مجلس و نمایندگان مجلس در تلاشند با افزایش نرخ ارز عوارض واردات کالا ، قیمت کالاهای اساسی را کاهش دهند ، ممکن است در ابتدای اجرای این طرح افزایش قیمت وجود داشته باشد ، اما به طور کلی اجرای مناسب آن است. عواقب بدی نخواهد داشت ، اما یک چیز دیگر این است که یک اتفاق عجیب در کشور اتفاق می افتد ، این یک مورد تورم منفی برای افراد با درآمد بالا است.

وی افزود: با توجه به محدودیت های شدید اقتصادی كه كشور ما در سراسر جهان با آن روبرو است ، واردات افزایش یافته و سال آینده افزایش نرخ ارز گمرك منجر به افزایش قیمت كالاهای اساسی می شود كه از 40 به 50 هزار تومان افزایش می یابد. لغو ارز ترجیحی به این معنا نیست که کانال رانت و فساد در درجه اول تنظیم خواهد شد.

آیا دولت با نرخ ارز واحد کار می کند؟

در پایان باید گفت؛ اختلافات بین بانک مرکزی و کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی بر سر نرخ ارز این روزها شدت گرفته و به نظر می رسد در حال حاضر تمایلی از سوی بانک مرکزی برای نرخ ارز وجود ندارد زیرا به نظر می رسد جامعه توانایی پرداخت این جراحی بزرگ را ندارد. اما باید به یاد داشت که در سال های گذشته نرخ ارز دولت به دولت منجر به ایجاد رانت های مختلف شد.

بسیاری از کارشناسان فرمول نرخ ارز 17،500 تومانی که مجلس برای نرخ ارز برای عوارض واردات گمرک اتخاذ کرده است یا همان نرخ 11.500 تومانی که دولت برای بودجه تخمین زده است را زیر سوال می برند. است. باید منتظر ماند و دید آیا پارلمان از طریق توافق دولت ها به این مهم دست می یابد یا تصویب این طرح مورد توجه قرار خواهد گرفت.