سابقه دوچرخه سواری در کاهش درد زانو موثر است

داده‌های یک مطالعه منتشر شده در Medicine & Science in Sports & Exercise نشان می‌دهد افرادی که در طول عمر خود در تمرینات منظم دوچرخه‌سواری شرکت می‌کردند، کمتر با درد مکرر زانو، آرتروز رادیوگرافی (ROA) و استئوآرتریت رادیوگرافی علامت‌دار (SOA) مواجه‌ شدند.

سابقه دوچرخه سواری در کاهش درد زانو موثر است
آفتاب‌‌نیوز :

متخصصان و  روماتولوژیست ها اغلب فعالیت بدنی منظم را برای پیشگیری از استئوآرتریت، رایج ترین شکل آرتریت، توصیه می کنند. با این حال، برخی از تمرینات موثرتر از سایرین هستند.

در این مطالعه، متخصصان رابطه بین سابقه دوچرخه سواری و پیامدهای علامتی و ساختاری آرتروز زانو را مطالعه کردند.

در این مطالعه متخصصان بیش از ۲۶۰۰ نفر را مورد بررسی قرار دادند.

این مطالعه نشان داد افرادی که در هر مقطعی از زندگی خود دوچرخه سواری می کردند نسبت به افرادی که هرگز دوچرخه سواری نمی کردند، زانو درد، آرتروز رادیوگرافی و استئوآرتریت رادیوگرافی علامت‌دار کمتری گزارش کردند.

به گزارش نشریه تخصصی «مدیکال اکسپرس»، متخصصان در این مطالعه اظهار کردند: در مقایسه با افرادی که دوچرخه سواری نمی‌کردند، دوچرخه‌سواران ۱۷ درصد کمتر به زانو درد مکرر، ۹ درصد کمتر احتمال ابتلا به آرتروز رادیوگرافی و ۲۱ درصد کمتر احتمال ابتلا به استئوآرتریت رادیوگرافی علامت‌دار داشتند.