زمین ناآرام «فین» مجددا فوج‌لرزه‌های خود را از سر گرفت/ثبت زلزله ۳.۷ در نیشابور و ۳.۲ در عسلویه

در هفته گذشته علاوه بر ادامه‌دار بودن فوج لرزه‌های کشور افغانستان، فوج لرزه‌های «فین» استان هرمزگان آغاز شد و ۴ زلزله بزرگتر از ۵ را تجربه کرد، ضمن آنکه زلزله خانه زنیان استان فارس که در ۳۶ کیلومتری شهر شیراز رخ داد، با بزرگای ۴.۹ بوده است.

به گزارش آوای البرز، در هفته گذشته فین استان هرمزگان فعالیت لرزه‌ای خود را مجددا آغاز کرد. این منطقه در ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ نیز با رخداد زلزله‌های دوگانه ۶.۴ و ۶.۳ شاهد رخداد زلزله‌های تاثیرگذار متوالی نیز بوده است. در فعالیت اخیر این منطقه با چهار زلزله با بزرگای بالای ۵ شامل ۵.۶، ۵.۴، ۵.۳ و ۵.۵ لرزید. دو زلزله ۳.۴، زلزله‌های ۳.۳، ۳.۲، ۲.۹، ۲.۷، ۲.۶ و سه زلزله ۲.۸ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

به گفته دکتر علی بیت‌اللهی، رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بر اساس رومرکزهای اعلام شده از سوی مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران گسل مسبب زلزله سگمنتی از سامانه گسلی پیشانی کوهستان است.

همچنین بندرخمیر استان هرمزگان زلزله ۲.۶، کنگ استان هرمزگان زلزله ۲.۷، حاجی آباد استان هرمزگان زلزله ۲.۹، رویدر استان هرمزگان زلزله ۲.۹، فارغان استان هرمزگان زلزله‌های ۲.۶، ۲.۸ و ۲.۹ و کوشکنار استان هرمزگان بعد از یک زلزله به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۷ کیلومتری، زلزله دیگری با بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۱ کیلومتری را تجربه کردند.

علاوه بر آن در مشراگه استان خوزستان، رخداد لرزه‌ای ۵.۳، ۲.۹ و ۲.۸ گزارش شد.

نیشابور استان خراسان رضوی با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۷ و عسلویه استان بوشهر با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزیدند. همچنین در خانه زنیان استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۴.۹ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد. جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۲۲ آنلاین

در زرآباد استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۹، در بهاباد استان یزد زلزله ۲.۹، در سیرچ استان کرمان زلزله ۲.۹ و در مورموری استان ایلام زلزله ۳.۳ به ثبت رسید.

یکشنبه ۲۳ آنلاین

در مشراگه استان خوزستان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۵.۳ در عمق ۱۳ کیلومتری رخ داد و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۷ کیلومتری مشراگه، ۲۰ کیلومتری رامشیر و ۲۸ کیلومتری رامهرمز این استان بوده است. زلزله ۲.۸ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

در رامهرمز استان خوزستان دو زلزله‌ ۲.۶ و یک زلزله ۲.۵، در قاضی استان خراسان شمالی زلزله ۳.۶ و در عنبران استان اردبیل زلزله ۳.۶  به ثبت رسید.

دوشنبه ۲۴ آنلاین

در بندرخمیر استان هرمزگان زلزله ۲.۶، کنگ استان هرمزگان زلزله ۲.۷، صالح آباد استان ایلام زلزله ۲.۸، شنبه استان بوشهر زلزله ۲.۶، رامهرمز استان خوزستان زلزله ۲.۶، حاجی آباد استان هرمزگان زلزله ۲.۹، مشراگه استان خوزستان زلزله ۲.۹، شاندیز استان خراسان رضوی زلزله ۲.۷ گزارش شد.

هجدک استان کرمان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۳۷ کیلومتری هجدک، ۴۸ کیلومتری چترود و ۴۹ کیلومتری شهداد این استان گزارش شد. زلزله ۳.۳ در عمق ۷ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

نیشابور استان خراسان رضوی با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۷ لرزید و عمق این زلزله در ۱۱ کیلومتری و رومرکز آن در ۱۷ کیلومتری نیشابور، ۲۳ کیلومتری در رود و ۲۳ کیلومتری قدمگاه این استان بوده است. زلزله ۳.۵ در عمق ۸ کیلومتری و یک زلزله ۲.۷ در عمق ۱۰ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

دهرم استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۳.۷ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۲۴ کیلومتری دهرم و ۳۱ کیلومتری فراشبند استان فارس و ۳۶ کیلومتری شنبه استان بوشهر گزارش شد.

سه شنبه ۲۵ آنلاین

رباط قره‌بیل استان خراسان شمالی با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۲۰ کیلومتری لرزید و رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۲۰ کیلومتری رباط قره‌بیل، ۲۷ کیلومتری قاضی و ۲۷ کیلومتری گرماب این استان بوده است.

در رویدر استان هرمزگان زلزله ۲.۹ و در فارغان استان هرمزگان زلزله‌های ۲.۶ و ۲.۹ رخ داد.

در «فین» استان هرمزگان بعد از یک زلزله به بزرگای ۲.۸ زمینلرزه دیگری با بزرگای ۵.۴ لرزید. کانون این رخداد لرزه‌ای در ۲۵ کیلومتری فین، ۴۲ کیلومتری فارغان و ۴۵ کیلومتری قلعه قاضی بوده است. زلزله‌های ۵.۶ در عمق ۱۶ کیلومتری، ۳.۲ در عمق ۸ کیلومتری، ۳.۳ در عمق ۲۵ کیلومتری، ۲.۶، دو زلزله ۲.۸، ۲.۷، ۵.۳ در عمق ۲۰ کیلومتری، ۳.۴ در عمق ۸ کیلومتری، ۵.۵ در عمق ۲۶ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

چهارشنبه ۲۶ آنلاین

در ملاثانی استان خوزستان زلزله ۲.۸، فارغان استان هرمزگان زلزله ۲.۸، سنگان استان خراسان رضوی زلزله ۲.۵ رخ داد.

سرخس استان خراسان رضوی با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۶۴ کیلومتری سرخس این استان و ۶۹ کیلومتری ترکمنستان گزارش شد.

بلوک استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۱۰ کیلومتری بلوک، ۲۴ کیلومتری فاریاب و ۴۳ کیلومتری کهنوج این استان بوده است.

در فین استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۷ کیلومتری، در لومار استان ایلام زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۸ کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در ۴ کیلومتری لومار، ۲۸ کیلومتری توحید و ۲۹ کیلومتری سرابله این استان گزارش شد.

کوشکنار استان هرمزگان بعد از یک زلزله به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۷ کیلومتری زلزله دیگری با بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۱ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۶۷ کیلومتری کوشکنار و ۷۸ کیلومتری پارسیان استان هرمزگان و ۷۳ کیلومتری عسلویه استان بوشهر به ثبت رسید.

فاریاب استان کرمان نیز زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۷ کیلومتری را تجربه کرد و رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۳۹ کیلومتری فاریاب، ۳۹ کیلومتری بلوک و ۵۹ کیلومتری جیرفت بوده است.

پنج‌شنبه ۲۷ آنلاین

در فین استان هرمزگان زلزله ۲.۹، در دوبرجی استان فارس زلزله ۲.۹ و در لومار استان ایلام زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.

عسلویه استان بوشهر زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و رومرکز آن در ۱۱ کیلومتری دوبرجی، ۳۰ کیلومتری رستاق و ۴۳ کیلومتری درز این استان به ثبت رسید.

در هفتگل استان خوزستان زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و رومرکز آن در ۶ کیلومتری هفتگل، ۲۱ کیلومتری رامهرمز و ۳۴ کیلومتری میداود این استان بوده است.

جمعه ۲۸ آنلاین

خانه زنیان استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۴.۹ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون این رخداد لرزه‌ای در صفر کیلومتری خانه زنیان، ۳۶ کیلومتری شیراز و ۴۱ کیلومتری بیضا در این استان گزارش شد. زلزله ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۲.۹ در عمق ۶ کیلومتری، ۲.۹ در عمق ۵ کیلومتری، ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری و دو زلزله ۲.۷ در عمق ۵ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

در ارزوئیه استان کرمان زلزله ۲.۸، در کیانشهر استان کرمان زلزله ۲.۷ و در زاغه استان لرستان زلزله ۲.۷ رخ داد.

انتهای پیام

کارگروه خبری حوادث

نویسنده حوادث با تمرکز بر جنبه‌های سیاسی و اجتماعی رویدادها هستم. توانایی بررسی تأثیر رویدادها بر سیاست‌ها و جامعه را دارم و به خوانندگان نگاهی عمیقتر به این جنبه‌ها می‌دهم.