زمان برگزاری کدام آزمون‌های وزارت بهداشت تغییر کرد؟ + جدول

تیم آموزشی آژانس خبری بورنا خبر داد که مرکز سنجش و آموزش پزشکی زمان انجام 7 معاینه توسط وزارت بهداشت را تغییر داده است.

براین اساس ، مرکز سنجش آموزش پزشکی در سال 1399 از تغییر در روش و برنامه زمان برگزاری آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (دکتری) خبر داد.

طبق تصمیم به تعویق افتادن آزمون ملی ، آزمون مرحله اول دکتری تخصصی و پژوهشی (دکتری) گروه علوم پایه پزشکی ، بهداشت و علوم ویژه در تاریخ 10 ، 27 ، 28 و 29 ژوئیه 1999 برگزار می شود. ، 11 و 12 آگوست تغییر کردند.

برنامه انجام معاینات دکتری تخصصی و تحقیقاتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در هر منطقه مشابه روزهای جمعه یا شنبه و یکشنبه صبح یا عصر به صورت مشابه خواهد بود.

1399 جدول زمانبندی جدید آزمون دکتری تخصصی گروه علوم پایه ، پزشکی و علوم ویژه

برنامه تغییرات در تقویم 7 امتحانات / دکتری وزارت بهداشت.

علاوه بر این ، آزمون زبان انگلیسی MHLE (دوره 57) در تاریخ سه شنبه ، 28 اوت 2010 ، مطابق اعلام مرکز سنجش و آموزش پزشکی برگزار می شود. آزمون سراسری فارغ التحصیلان دندانپزشکی 1 ، آزمون ارزشیابی برای فارغ التحصیلان داروسازی خارج از کشور و آزمون ارتقاء برای فارغ التحصیلان داروسازی خارج از کشور ، چهارشنبه 29 مرداد و آزمون غربالگری دانشجویان پزشکی برای المپیاد علمی جمعه 8 مرداد برگزار می شود.

عنوان امتحان تاریخ آزمون
آزمون دکتری و تحقیق در علوم پایه پزشکی

10 ، 11 و 12 آگوست

انگلیسی MHLE (دوره 57)

7 آگوست

آزمون ارزیابی برای فارغ التحصیلان داروسازی در خارج از کشور

8 آگوست

آزمون ارتقاء برای فارغ التحصیلان داروسازی در خارج از کشور 8 آگوست
آزمون ملی فارغ التحصیلان دندانپزشکی 8 آگوست
نمایش المپیاد علمی دانشجویان پزشکی

17 آگوست

بورس تحصیلی

9 آگوست