ریشه باورهای غلط مردم درباره نجوم و آسمان

برعکس ، این جاذبه از اولین روزی وجود دارد که انسان خردمند بر روی زمین ظاهر شد و به آسمان صعود کرد و شاهد شکوه شگفت انگیز آن بود. تأثیر این شناخت عمیق از اندیشه و ذهن انسان بخشی از دانش نجوم در مورد مکان بازتاب او ، آنچه از آسمان مشاهده کرد و تجزیه و تحلیل منطقی او از آنها شد.
این دانش ، مانند بسیاری از علوم باستانی ، در طول قرن ها با افسانه ها و تخیلات بسیاری ترکیب شده و به علمی نیمه بزرگ معروف به نجوم تبدیل شده است. هزاران سال است که نجوم با این تخیل علمی-تخیلی در ارتباط است که عمیقا بر ذهن و جامعه انسان تأثیر گذاشته است. تاریخ نجوم و اکتشافات آن به طور گسترده نوشته شده است ، و شاید یکی از ماهرترین آنها کتاب راهپیمایان خواب است که زندگی انسان را با دانش های نجومی از قدیم تا به امروز دنبال کرده است.
شخصاً ، این کار کاستلر روی من تأثیر گذاشته است و این علاقه در عشق من به آسمان ریشه دارد ، زیرا مادرم تخت مرا در فضای باز پهن کرده است ، و در میان عشق و ترس گاهی پتو را برمی دارم. به آسمان نگاه کردم و بعد از مدتی آن را از ترس روی صورتم نقاشی کردم.
چگونگی تغییر علم نجوم در طول قرن های پانزدهم و شانزدهم ، و همچنین داستان تحول انقلابی نجوم در قرن حاضر ، موضوعی است که در بسیاری از کتاب ها و مجلات به آن پرداخته شده است.
در ایران ، مجله نجوم بر اساس سابقه ، تحقیقات و تحولات جاری این دانش را به صورت هوشمند به متقاضیان ایرانی ارائه کرده است. مانند هر ایرانی علاقه مند به این حوزه از دانش ، من به طور کلی این مجله را می بینم. اما در طول سالها ، متأسفانه ، به دلیل چند مشکل پیدا کردم. این بار ، وقتی مسائل مختلف آن را مرور می کردم ، به اهمیت انتشار این مجله در زمینه گسترش علم در بین مردم برای تقویت دیدگاه های خود و برای اهداف دیگر پی بردم ، که به آنها اشاره می کنم.

داستان از این قرار است که بخش عمده ای از تصورات غلط کنونی مردم ریشه در تصورات غلط درباره بهشت ​​دارد. هزاران سال است که افراد غیرمسئول از نظر علمی به مردم ابراز کرده اند و زندگی خود را بر اساس وجود شبه دانش در بین انسان ها بنا کرده اند. در واقع ، دو مشکل در اینجا وجود دارد ، به ویژه نجوم: اول ، اطلاعات نادرست گسترده در مورد نجوم. دوم ، تأثیر عمیق این تصور غلط بر زندگی مردم عادی.
برای تصحیح در جامعه بشری ، باید توجه داشت که بخش مهمی از خرابی و در واقع عقب ماندگی نه تنها به نجوم ، بلکه به همان تصورات غلطی که در بسیاری از موارد دیگر وجود دارد مربوط می شود. در پزشکی نیز همین امر صادق است. انواع و اقسام صحت های علمی غلط مشکلات زیادی را برای انسان ها ایجاد کرده است. برخی از این تصورات غلط کلامی هستند؛ به عنوان مثال ، در همان نجوم و پزشکی ، ما به پزشک احتیاج نداریم ، این اعتقاد قطعی وجود دارد که هرکسی که درد می دهد درمان می شود. یا در نجوم ، به نام روایت ، مطالبی بی اساس درباره بدبختی های آن روزها گفته می شود که بسیاری از علمای دین آن را معتبر نمی دانند؛ اما اینها همچنان وجود دارند و قرن ها در قالب کتابچه های راهنمای زندگی در دسترس مردم بوده است. اما بخش دیگری از عدم دقت مربوط به مشکلات داخلی این دانش است.
ستاره ها بر زندگی انسان ها تأثیر می گذارند و یک سلسله به قدرت می رسد یا از قدرت سقوط می کند ، یا سرنوشت انسان ها از طریق فال آنها به دست می آید. در این راستا ، ده ها هزار صفحه در کتابهای نجوم قدیم بین مسلمانان و غیر مسلمانان وجود دارد که به طور منظم به نام علم تکثیر و توزیع می شود. بنابراین ، ما می بینیم که چگونه معناشناسی می تواند ذهنیتی غیرعلمی برای ما ایجاد کند و سپس ایمان عمیق به آنها و نقش عمیق این دانش در زندگی بشر مشکلات زیادی را برای ما ایجاد خواهد کرد.
به نظر من ، اگر تأثیر اشتباه شبه نجوم و ویرانی های ناشی از جنگ را بررسی کنیم ، کتاب های زیادی وجود خواهد داشت. تصحیح این افکار مستلزم اراده ای قوی برای حذف دانش غلط و اشتباه از اذهان مردم است و این اتفاق نمی افتد مگر اینکه علم به گونه ای در بین مردم تبلیغ کند که قرن ها بر ذهن خشن جامعه تأثیر بگذارد. ممکن است بسیاری از علوم تأثیر متداولی نداشته باشند ، اما نجوم حوزه ای است که آگاهی عمومی در آن بسیار تحت تأثیر قرار می گیرد.
متأسفانه ، این جنبه از مشکل نادیده گرفته شده است ، و گاهی اوقات ، پس از صدها سال کشفیات علمی در این زمینه یا پزشکی ، به نظر ما می رسد که اطلاعات نادرست هنوز ذهن افراد را به خود مشغول کرده و اجازه ادامه کار را از آنها می گیرد. از این منظر ، من به نجوم به عنوان یک مجله علمی نگاه می کنم که طبقه متوسط ​​جامعه را هدف قرار می دهد و از آنها برای همه تلاش های خود در طول چند دهه تشکر می کنم. زیرا من این را نه تنها در تاریخ علم یا تبلیغات عمومی آن ، بلکه در نوعی اصلاحات نیز می بینم.

* چاپ شده در شماره ویژه سی سال مجله نجوم