رکورد قیمت ها در بازار خودرو شکست/ پراید ۷ میلیون تومان گران شد

به گزارش خبرگزاری آبرخلاف تصور ، نوسان قیمت در بازار خودرو در آخر هفته تشدید شد. نوسانات قیمت در بین خودروهای پراید ، مدل 131 آن در این مدت یک میلیون تومان ، 130 میلیون تومان و مدل 132 آن 7 میلیون تومان قیمت داشت. توماس 130 میلیون با مصرف آن ، پراید 151 در این مدت جهش قابل توجهی را تجربه کرد ، به طوری که دیروز این خودرو از 142 میلیون تن به 144 میلیون تن رسید ، در حالی که پراید 151 ، مدل 1400 و میلیون تن دیگر در این مدت قیمت بیشتری داشتند. هزینه آن 151 میلیون تومان بوده است.

خودروهای پژو نیز در این مدت نوسانات قیمتی قابل توجهی را تجربه کردند. از بین خودروهای مونتاژ این گروه ، پژو 2008 مدل 98 از 850 میلیون تن دیروز به 870 میلیون تن رسید ، در حالی که مدل 99 این خودرو در این مدت 20 میلیون تن افزایش یافت و در حال حاضر 950 میلیون تن قیمت دارد. علاوه بر این ، پژو 207 اتوماتیک از 390 میلیون دیروز به 405 میلیون تومان رسید.

خودروهای سامانتا از نوسانات قیمت امروز مستثنی نیستند ، Samant LXEF7 مدل 99 از 250 میلیون تومان دیروز به 255 میلیون تومان رسید و در حال حاضر یک میلیون تومان قیمت دارد ، در حال حاضر 217 میلیون تومان.

خودروهای دنا در 24 ساعت گذشته تورم قابل توجهی را تجربه کرده اند. استاندارد دنا مدل 1400 در این مدت 4 میلیون تومان گرانتر بود و در حال حاضر 312 میلیون تومان قیمت دارد ، در حالی که مدل 1399 این خودرو در حال حاضر 1.33 درصد بیشتر و 301 میلیون تومان قیمت دارد.

قیمت روزانه خودروها در جدول آمده است:

قیمت بازار خودرو کاهش می یابد / پراید 7 میلیون تومان گران می شود

223227