روستاهای محروم تهران؛ نیازمند خدمات آموزشی و امدادی هلال‌احمر

به گزارش شف، محسن منصوری با تاکید بر اهمیت این امر خاطرنشان کرد: رئیس جدید جمعیت هلال احمر باید بر تقویت برنامه های آموزشی و امدادی خود در روستاهای دورافتاده و دورافتاده تهران متمرکز شود و بستر آرامش و امنیت روانی را برای ساکنان این مناطق فراهم کند.

وی با اشاره به شرایط سخت معیشتی در برخی از روستاهای کوهستانی تهران گفت: شاهد زندگی مردمی در روستاهای پایتخت هستیم که متاسفانه هنوز راه دسترسی و امکانات درمانی مناسبی ندارند و جمعیت هلال احمر بر مهتاب سازی متمرکز شده اند. این جمعیت می تواند آنها را برای شرایط اضطراری آماده کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، استاندار تهران بر تقویت نیروی هوایی جمعیت هلال احمر تاکید کرد و پیرحسین از تجربیات ارزشمند و ارزشمند خود در منطقه بحرانی کولیوند برای بهره مندی از مناطق محروم و فقیر استفاده کند.