رقابت ۱۵۲۷ رمان و مجموعه داستان در جایزه مهرگان ادب

به گزارش خبرگزاری آوای البرز ، مهرگان اولین گزارش دبیرخانه قیمت مهرگان را منتشر کرده که شامل تعداد آثار در هر دو دسته ادب و مهرگان علم و پیشرفت کار داوری است.

به گفته دبیرخانه جایزه مهرگان ، 1527 عنوان رمان و مجموعه داستان از چاپ های اول 1398 و 1399 به این رویداد فرهنگی رسیده است. تعداد کتابهای چاپ شده در رده مهرگان ادب ظاهر شد

دبیرخانه قیمت مهرگان گزارش می دهد که تعداد 165 عنوان کتاب علمی و محیطی چاپ شده در چاپ های اول دبیرخانه 1398 و 1399 نسبت به سال قبل 15 درصد افزایش یافته است ، اما تعداد کتاب های مهرگان علم تغییری نکرده است.

در جایزه مهرگان علم ، داوران سوابق و عملکرد 77 سازمان مردم نهاد محیط زیستی (1398 و 1399) را ارزیابی خواهند کرد. حضور و مشارکت این سازمان های مردم نهاد نشان دهنده افزایش 25 درصدی تعداد سازمان های مستقل در این دوره از جایزه مهرگان علم است.

این اثر در دو مرحله ارزیابی می شود ، با 12 داور در رده مهرگان ادب و 7 داور در رده مهرگان علم.

در دور اول جایزه مهرگان ادب ، قباد آذرن ، مانی پارسا ، سودابه سلگی ، آرزو چردست و کرامرسا تاجمهر مشخص می شوند.

داوری جایزه مهرگان علم توسط هاوشان ضیا ، عبدالحسین وهابساده ، محمد درویش ، زهرا گلیچی پور ، محمدرضا داهی ، بهرام مولمی و مژگان جمشیدی انجام می شود.

علیرضا سرگر ، مدیر جایزه مهرگان با اشاره به تجربه انتخاب و معرفی بهترین “رمان زبان مادری” در بیستمین دوره جایزه ادبی مهرگان می گوید: این کتاب ابتدا به زبانهای غیرفارسی در این زمینه نوشته شد. ، سپس توسط زبان مادری نویسنده فرهنگ ایرانی به ایران ترجمه شد – و به فارسی ترجمه شد. به منظور رعایت حقوق مالکیت معنوی نویسندگان ایرانی چنین آثار ، امکان ارزیابی و ارزیابی این کتابها در “دسته بندی ویژه” جایزه مهرگان ادب ، مجسمه “ادبیات زبان مادری” و جایزه مهرگان افزایش یافته است. به جایزه اهدا خواهد شد.

مجموعه آثار این دوره و داوری کتابها در اواخر سال 1399 در جوایز مهرگان ادب و مهرگان علم آغاز شد. در این مدت به برندگان مجسمه مهرگان ، جایزه نقدی و الگوی تقدیر در 9 بخش مختلف جوایزی اهدا می شود.

5757