رفتارسنجی هر روزه گسل‌های تهران

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران گفت: هر روز وضعیت فاجعه توسط دستگاه های مربوطه بررسی و بررسی می شود و سازمان نظارتی ، اداره کل مخاطرات و موسسه تحقیقات حوادث از جمله دستگاه هایی هستند که ارزیابی خطاها. ”

به گزارش آوای البرز ، منصور درقتی درباره خطاهای تهران گفت: درست است که ما خطاهایی را می بینیم که با بارگیری و تخلیه قابل تعدیل نیستند ، زیرا گسل های تهران گسل جنبه و زلزله است ، اما این اتفاق رخ داد.

وی با توجه به دیدگاه دانش بنیان در این زمینه افزود: برخی اقدامات باید در شهرداری با جدیت بیشتری انجام شود ، زیرا منابع علمی وارد منطقه شده اند و ساختمان بزرگی در محل آسیب دیده احداث نشده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران خاطرنشان کرد: اگر مراکز واجد شرایط نقص ساختمان را بررسی نکنند ، باید در قبال خسارت ها پاسخگو باشند ، اما تا حد امکان از بارگیری گسل ها در تهران جلوگیری کنند. به

وی با بیان اینکه مدیریت بحران در اولویت کشور نیست ، اضافه کرد: در زلزله 10 مه 1999 متوجه شدیم که میزان خسارت در مقایسه با زلزله های 96 میلیاردی اندک است ، زیرا تماشاگران باعث آشوب و آشوب شهرها نمی شوند.

انتهای پیام