ردپای ویروس انگلیسی در اصفهان

آرش نجیمی روز سه شنبه اضافه کرد: آزمایشات تعیین توالی این دو متهم در حال انجام بود اما نتایج اولیه آزمایش آنها با استفاده از کیت های تشخیصی ویژه ارائه شده توسط اصفهان مثبت بود.

وی این دو بیمار را به یک پسر 9 ساله و یک بزرگسال معرفی کرد: “پسر 9 ساله به ویروس آلوده بود اما بزرگسال در بیمارستانی در استان بستری شد.

نجیمی افزود: علت این دو بیمار آلوده به ویروس جهش یافته انگلیسی در دست بررسی است.

ویروس جهش یافته کرونا ، که به آن کرونا انگلیس نیز می گویند ، مسری تر است ، به این معنی که می تواند بیش از گذشته 70٪ از افراد جامعه را آلوده و آلوده کند.

هفته گذشته پرونده کرونا انگلیس در کاشان گزارش شد.

طبق آخرین آمار ، 440 بیمار مبتلا به بیماری کرونا قلب در بیمارستان های استان اصفهان بستری شده اند که از این تعداد حدود 50 نفر در بخش مراقبت های ویژه تحت درمان هستند.

در این استان ، شهر اردستان به رنگ نارنجی ، اصفهان ، کاشان ، آران ، بیدگل ، شهر خمینی ، خوانسار ، دههاگان ، سمیرم ، شاهین روشار ، میم ، شارزا ، فریدن ، فریدون نوشار در میان خطر (کمتر) قرار دارد.

از مارس سال گذشته ، 151000 مورد بیماری کرونا قلب ، 75000 بیمار و 8700 مرگ (مشکوک و دقیق) در استان اصفهان ثبت شده است.

خدمات بهداشتی علوم پزشکی اصفهان بیش از 4.5 میلیون نفر را از جمعیت پنج میلیون نفری استان اصفهان در 22 شهر تحت پوشش قرار داده است.

235231