راهکار پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید چیست؟

از جمله راه حل های ارائه شده توسط مرکز تحقیقات اتاق ایران برای حمایت و جلوگیری از تولید ؛ بهبود سیستم ارتقا تولید دوستانه و بهبود فضای کسب و کار یکی از نیازهای اصلی پشتیبانی است.

مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی و صنایع ایران در جدیدترین گزارش خود «تولید ؛ پشتیبانی و موانع: نیازها و راه حل ها.

در مقدمه این گزارش عنوان شده است كه عنوان “تولید ، حمایت و موانع” از دیگر اولویتهای كشور در دهه 1400 انتخاب شده است كه در حقیقت باید ادامه شعار “جهش تولید” تلقی شود. “رونق تولید” دو سال گذشته. با اشاره به اینکه بهبود بهره وری کشور به عنوان تنها راه حل برای غلبه بر وضعیت خطرناک فعلی مستلزم توجه مضاعف افسران و کارکنان دستگاه های اجرایی و مقننه است ، این نشان می دهد که تدوین سیاست برای بهبود بهره وری و سرمایه گذاری بدون رفع موانع چالش های موجود در این بخش

در این گزارش ، مرکز تحقیقات اتاق ایران درباره الزامات و استراتژی های دستیابی به شعار امسال بحث می کند: “اولویت بندی موانع پیشرفت تولید ، هدف از بین بردن مهمترین موارد” ، “بهبود سیستم تشویقی دوستدار تولید” ، “بهبود حاکمیت و اقتصاد “. مهمترین الزامات تحقق شعار امسال” افزایش اعتبار بازیگران در بخش خصوصی “،” تعیین بخشها و صنایع با اولویت برای دستیابی به انواع مختلف پشتیبانی “،” تغییر سیاستهای مدیریت واردات و صادرات “،” فعال “است. تعامل با جهان مستقر و عضویت در توافق نامه های بین المللی “.

استفاده از دو شاخص “تسهیل تجارت” و “شاخص پایش محیط کسب و کار” ، “بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن اقتصاد کشور” و “ناسازگاری و ناکارآمدی در تدوین سیاست ها” دو مانع اصلی پیشرفت هستند. این امر برخی فعالیتهای اقتصادی مولد و مولد را متوقف می کند و برخی دیگر را به ظرفیت بهتر می رساند.

در مواجهه با قوانین و مقررات پیچیده و گاه متناقض ، فرآیندهای طولانی اداری و انبوه سازوکارهای تصمیم گیری ، موضوعات زیادی از جمله “شروع کار” و “گرفتن اعتبار” برای رشد تجارت وجود دارد. “تأمین مالی بانک” ، “پرداخت مالیات” ، “تجارت بین مرزی” ، “توافقنامه های الزام آور” ، “ورشکستگی و تخفیف بدهی” قوی است ، و نفوذ و تبانی در “فساد” ، “معاملات اداری” و “جذب غیر فعالیتهای تولیدی “قوی است. گسترش گسترده ای یافته است که موانع و چالشهای زیادی را برای پیشرفت فعالان اقتصادی و اقتصاد تولیدی و تولیدی کشور ایجاد کرده است.

در این گزارش ، اکوسیستم سرمایه گذاری ، متناسب با الزامات تحقق شعار امسال و مهمترین موانع پیشرفت تولید و سرمایه گذاری ، مجموعه ای از پیشنهادهای اقدام را برای “بهبود فضای کسب و کار” و “پشتیبانی عملکردی از بهره وری” ارائه داده است. اتاق ایران برای رسیدن به شعار امسال

متن کامل گزارش از اینجا خواندن.

انتهای پیام