راهکار غیر فعال کردن اینترنت همراه با نرخ آزاد

یک مشکل که بار مالی زیادی را متوجه دوش کاربران تلفن همراه می گذارد این است که پس از اتمام بسته های اینترنت اینترنت تلفن همراه قطع نمی شود و نرخ اینترنت با نرخ ثابت استفاده می شود ، در حالی که کاربران می توانند دستورات تولید شده توسط دستور را غیرفعال کنند. اینترنت زادگاه اینترنت است.

طبق کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی ، حد تعرفه خدمات داده های تلفن همراه برای سیم کارت های ثابت 0.4 ریال در هر کیلوبایت و برای سیم کارت های اعتباری 0.6 ریال است. این بدان معناست که در سیم کارت استاندارد ، هر گیگابایت اینترنت تولید شده در اینترنت حدود 42000 تومان و در سیم کارت اعتباری ، هر گیگابایت اینترنت تولید شده در اینترنت 63000 تومان برآورد می شود.

مشترکان اپراتورهای مختلف متوجه می شوند که استفاده از آنها غیرقابل تحمل است اگر آنها از اینترنت تولید شده خود استفاده کرده اند. به همین دلیل ، علاوه بر تعرفه های استاندارد اینترنت ، اپراتورها همچنین مجاز به پرداخت طرح های تشویقی هستند که قیمت آنها زیر تعرفه استاندارد اپراتور تعریف شده است.

با وجود تعرفه بالای اینترنت مشتق از اینترنت ، قیمت هر گیگابایت بسته اینترنت حدود 3000 دامنه است که در این صورت ، اگر مشترک بسته اینترنتی را بخرد و از اینترنت تلفن همراه به طور عام ، سیم کارت خود استفاده کند. به همین دلیل ، بیشترین استفاده از داده های تلفن همراه اکنون به بسته های تشویقی و تخفیفی برای اپراتورها انجام می شود.

در حال حاضر ، بیشتر افراد از داده های تلفن همراه ، به ویژه بسته های ارائه شده توسط اپراتورها استفاده می کنند. اما با انقضا بسته های اینترنت ، تعرفه عمومی اپراتور فعال می شود که در مقایسه با بسته های تعریف شده توسط اپراتورها ، هزینه کمتری برای کاربران ندارد. به همین دلیل ، مهم است که بدانید بسته اینترنت کی پایان می یابد.

از آنجا که کاربران مرتباً از اپراتورهای تلفن همراه شکایت می کردند ، مشترکین اپراتورها می توانستند با تعرفه های عمومی رایگان ، استفاده از اینترنت را کنترل کنند. نحوه غیرفعال کردن استفاده از اینترنت مبتنی بر اینترنت پس از تکمیل بسته اینترنت برای مشترکین همراه اول با شماره گیری کد دستوری # 113 * 100 * و برای مشترکان غیر منطقی با شماره گیری کد دستوری # 3 * 2 * 3 * 555 * است.

انتهای پیام