دماوند با زلزله ۳.۳ و نوشهر با زلزله ۳.۶ لرزیدند

در هفته گذشته دستگاه‌های لرزه‌نگاری از ثبت زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در دماوند استان تهران خبر دادند، ضمن آنکه نوشهر استان مازندران نیز زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ را تجربه کرد.

به گزارش آوای البرز، در هفته گذشته دماوند استان تهران با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ لرزید که به اعتقاد محققان حوزه مهندسی زلزله، گسل مسبب این زلزله گسل «مشا» بوده است. این گسل مسبب زلزله‌های شرق تهران است.

علاوه بر آن نوشهر استان مازندران نیز زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ را تجربه کرد. لرزه‌خیزی مازندران بیشتر تحت تاثیر گسل «البرز شمالی» و گسل «مازندران» در بخش‌های مرکزی «نور» و «بلده» و گسل «شمال البرز مرکزی» و همچنین گسل «بهشهر» و قطعه شرقی گسل «البرز شمالی» در بخش‌های شرقی البرز مرکزی است.

همچنین فراشبند استان فارس با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۷ و بنارویه این استان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۷ لرزیدند. جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است.

شنبه ۲۲ بهمن

در قیر استان فارس زلزله ۲.۷ و در زرآباد استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۶ رخ داد.

فاریاب استان کرمان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۹ در عمق ۸ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۴۶ کیلومتری فاریاب و ۵۷ کیلومتری ارزوئیه استان کرمان و ۶۰ کیلومتری سرگز استان هرمزگان بوده است.

دوبرجی استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۵ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۲۳ کیلومتری دوبرجی، ۳۵ کیلومتری رستاق و ۴۱ کیلومتری مزایجان این استان بوده است.

یکشنبه ۲۳ بهمن

در سرگز استان هرمزگان زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.

بنارویه استان فارس با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۷ در عمق ۱۲ کیلومتری لرزید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۲۰ کیلومتری بنارویه، ۲۷ کیلومتری اوز و ۳۳ کیلومتری جویم این استان گزارش شد.

دوشنبه ۲۴ بهمن

ارسک استان خراسان جنوبی زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۹ کیلومتری را تجربه کرد و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۱۲ کیلومتری ارسک، ۳۱ کیلومتری بشرویه و ۳۶ کیلومتری دیهوک این استان به ثبت رسید.

در خوی استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۸، در خنج استان فارس زلزله ۲.۷ و در راین استان کرمان زلزله ۲.۵ رخ داد.

فراشبند استان فارس با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۷ در عمق ۱۹ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۴  کیلومتری فراشبند، ۳۵  کیلومتری دهرم استان فارس و ۳۵ کیلومتری بوشکان استان بوشهر گزارش شد.

در نوشهر استان مازندران زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۱۶ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۸  کیلومتری نوشهر، ۱۴ کیلومتری چالوس و ۲۳ کیلومتری پول این استان گزارش شد.

سه‌شنبه ۲۵ بهمن

در مجن استان سمنان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد که کانون این زلزله در ۱۶ کیلومتری مجن، ۱۸ کیلومتری امیریه و ۲۵ کیلومتری بسطام این استان بوده است.

در کنارتخته استان فارس زلزله ۲.۹ و در خوی استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۵ رخ داد.

چهارشنبه ۲۶ بهمن

در خوی استان آذربایجان غربی زلزله‌های ۲.۷ و ۲.۸، در گردکشانه استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۸، در افوس استان اصفهان زلزله ۲.۸ و در کرند استان کرمانشاه زلزله ۲.۷ رخ داد.

در فاریاب استان کرمان زلزله ۳.۶ در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید و رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۴۲ کیلومتری فاریاب و ۵۲ کیلومتری بلوک استان کرمان و ۶۵ کیلومتری سرگز استان هرمزگان بوده است.

دماوند استان تهران با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۹ کیلومتری لرزید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۸ کیلومتری دماوند، ۱۱ کیلومتری رودهن و ۱۵ کیلومتری بومهن این استان گزارش شد.

کلاچاس استان گیلان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین لرزید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۱۶۷ کیلومتری کلاچای، ۱۶۷ کیلومتری رودسر و ۱۶۸ کیلومتری کیاشهر این استان به ثبت رسید.

پنج شنبه ۲۷ بهمن

در خوی استان آذربایجان غربی زلزله‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۸ کیلومتری به ثبت رسید.

در قطور استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۵، در دهرم استان فارس زلزله ۲.۹ و در سیه‌رود استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۹ رخ داد.

سیرچ استان کرمان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۷ در عمق ۶ کیلومتری را تجربه کرد که کانون آن در ۱۴ کیلومتری سیرچ، ۱۷ کیلومتری شهداد و ۲۲ کیلومتری اندوهجرد این استان گزارش شد.

جمعه ۲۸ بهمن

در دهرم استان فارس زلزله ۲.۹ و در راین استان کرمان زلزله ۲.۸ رخ داد.

انتهای پیام