دستور وزیر بهداشت برای آغاز واکسیناسیون ۴۸ سال به بالاهای برخی استانها

به گفته شف ، نسخه ای از این نامه در نامه ای به روسای دانشگاههای علوم پزشکی در اختیار آوای البرز قرار گرفت. سعید نمکی مراحل مورد نیاز برای افزایش ظرفیت مراکز و واکسن ها را توضیح داد.

متن این نامه به شرح زیر است:

“با سلام و تبریک عید سعید قربان ، ارادت به برخورد دلگرم کننده با پیک پنجم این بیماری ، و با تشکر از تلاش همه عزیزان برای افزایش مراکز واکسیناسیون و سرعت بخشیدن به عملیات.

بنابراین ، با توجه به تأمین و حمایت کافی از واکسن ها و همچنین توسعه مراکز واکسیناسیون در سراسر کشور ، آماده واکسیناسیون بیش از پانصد نفر در روز ، استفاده از این مراکز و واکسن ها در حداکثر ظرفیت ارزشمند است. بنابراین ، انجام موارد زیر ضروری است:

– از کلیه افراد بالای 60 سال که هنوز در سایت ارجاع یا ثبت نام نشده اند ، باید برای ثبت نام و ثبت نام و ایجاد نوبت در سراسر کشور از طریق اعلامیه یا هر روش مناسب دیگر دعوت شوند.

برای این سنین در استان های بالای 50 سال تبلیغ کنید

دامنه سنی هدف برای استانهای بالای 60 سال و افراد بالای 50 سال با 75 درصد واکسیناسیون ممکن است از فردا در جمعیت 60-58 ساله آغاز شود. -50 سال. محدودیت سنی هدف در استانهای بالای 50 سال ، ثبت نام باید آغاز شود و واکسیناسیون برای این گروه آغاز شود.

“خوشبختانه ، واکسن کافی در دسترس است و همکاران می توانند جمعیت هدف جدید را تخمین زده و درخواست کنند واکسن مورد نیاز به سرعت ارسال شود.”