درخواست کمک ستادمبارزه با مواد مخدر از خیران برای ساماندهی معتادان متجاهر

به گزارش شفاف، صبح امروز در بازدید از مرکز مراقبت، درمان و کاهش خسارت ماده 16 اعتیاد (برادری) در ملارد غرب استان تهران، دکتر اسکندر مومنی گفت: سازماندهی بندگان یکی از آنهاست. همچنین بر اولویت اول جمهوری در حوزه مبارزه با مواد مخدر تاکید ویژه ای شده و قرار است در این زمینه کار تشکیلاتی کامل انجام شود.

وی با اشاره به اهمیت دوره های آموزشی گفت: پس از طی مراحل درمانی دوره های آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که این دوره ها در کانون اخوان برگزار می شود.

دبیرکل سازمان ملل تصریح کرد: افراد حاضر در این مراکز پس از کم آبی، مراحل اولیه و اقدامات روانی، از این مهارت ها، مهارت محصولات سفارش داده شده در خارج از مرکز و بخشی از عواید را یاد می گیرند. این افراد برگردانده خواهند شد.

یکی از مؤمنان گفت: به عبارت دیگر، اگر اعتیاد درمان شود و توانایی ها کم باشد، درمان به تنهایی کفایت نمی کند. بنابراین توانمندسازی این افراد بخش مهمی از درمان است که مهم ترین آن آموزش و بازگشت به جامعه است.

وی گفت: این مجموعه برای ایجاد اشتغال کافی نیست، تامین کنندگان می توانند نقش مهمی در این امر ایفا کنند زیرا دولت به تنهایی نمی تواند این موضوع را ساماندهی کند و رویکرد اجتماعی در این حوزه بسیار مهم است.

به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ دبیرکل در پایان گفت: یکی از مهمترین وظایف پس از درمان، مراقبت و راهنمایی بردگان از جمله بسیاری از خانواده هاست. مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت و رفاه در تلاش است تا بردگان را به جامعه بازگرداند.