دارایی‌های بانک مرکزی ایران در لوکزامبورگ به آمریکا منتقل نشد

بانک مرکزی اعلام کرد: دادگستری لوکزامبورگ مانند ایتالیا و فرانسه انتقال دارایی های بانک مرکزی ایران به ایالات متحده را مسدود کرده است.

این آژانس در بیانیه ای اعلام کرد: “طبق شعبه لاهه در مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ، دادگاه لوکزامبورگ حکم داد که قوانین داخلی ایالات متحده در دادگاه های لوکزامبورگ اعمال نمی شود و تصمیمات دادگاه های ایالات متحده باید تأیید شود. دادگاه مرکزی لوکزامبورگ در پرونده املاک. م Instituteسسه Clearstream تأیید کرد.

قانون آمریكا اجازه داده است كه مستقیماً دستورات آمریكا برای انتقال دارایی های خاص ، مستقیم و غیرمستقیم ، به م institutionsسسات ایرانی (از جمله بانك مركزی ایران) در هر كجا رخ دهد ، تغییراتی ایجاد شود. طبق این قانون ، حاکمیت ملی سایر کشورها به وضوح و کاملاً نادیده گرفته می شود.

بانک مرکزی به موقع از دادگاه منطقه لوکزامبورگ خواسته است که انتقال دارایی ها را فقط براساس تصمیم ایالات متحده از Clearstream بانک منع کند.

دادگاه لوکزامبورگ ضمن تأیید این درخواست و صدور قرار منع تعقیب ، در تصمیم مجددا تأیید می کند که دادگاه های لوکزامبورگ باید هر حکم دادگاه خارجی را قبل از اجرای در سرزمین ملی کشور تأیید و اجرا کنند.

لازم به ذکر است که تصمیم اخیر در لوکزامبورگ به وضوح مانع از پیگیری تصمیم آمریکا و انتقال دارایی های بانک مرکزی ایران به موسسه Clearstream می شود. در این تصمیم ، Clearstream با جریمه های سنگین مجازات خواهد شد.

لازم به ذکر است که این پرونده با همکاری امور حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی و تحت نظارت و مدیریت مرکز امور حقوقی بین الملل معاون رئیس جمهور در حال انجام است. ادعا در ایالات متحده

انتهای پیام