خطر خروج پیمانکاران بزرگ از استان یزد

به گزارش خبرگزاری آوای البرز از یزد، سید مجتبی حسینی پور در نهمین جلسه شورای فنی استانداری به صورت ویدئو کنفرانس با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی و نمایندگان تجهیزات اجرایی حضور یافت. وی به موضوع خروج پیمانکاران بزرگ از یزد برای تصمیم گیری صحیح در مورد ابزار اجرایی پرداخت.

وی با اشاره به ظرفیت قانونی و مجوزهای دستگاه های اجرایی برای عقد قرارداد با پیمانکاران در حدود اعتبارات ابلاغی طرح ها و پروژه ها، تصریح کرد: شرایط خروج از استان را فراهم می کنند.

رئیس سازمان برنامه که با تخصیص اعتبارات در استان به کمبود اعتبارات و تکمیل پروژه ها می پردازد، استفاده از ظرفیت پیمانکاران بزرگ را مسیر ایده آلی برای پیشرفت پروژه های استان دانست.

وی گفت: دولت در سال های اخیر رویکرد تهاتر دولت از «مطالبات و بدهی های پیمانکاران» را برای پرداخت مطالبات پیمانکاران در پیش گرفته است و استفاده از این توانمندی ها در استان چشمگیر نبوده است.

سید مجتبی حسینی پور خاطرنشان کرد: قطع مبلغ قرارداد پروژه ها و کاهش مقیاس پروژه ها هزینه اجرای پروژه ها را افزایش می دهد و با توجه به طولانی بودن پروژه و تغییر احتمالی پیمانکاران نگرانی هایی در مورد کیفیت وجود دارد. اجرای پروژه ..

دبیر شورای فنی استان در ادامه با اشاره به موضوع آموزش و حمایت از نهاد دولتی پیمانکاران خاطرنشان کرد: اتخاذ سیاست های اجرایی صحیح موجب تقویت پیمانکاران بومی استان می شود.

وی در بخشی دیگر از این دیدار خواستار استفاده از توانمندی های سازمان فضایی ایران شد و افزود: استفاده از تجهیزات جدید هزینه های حل مشکلات استان را کاهش می دهد.

به عنوان مثال حسینی پور با اشاره به مشکلات موجود در دشت های کشور گفت: برای جلوگیری از هزینه های مکرر باید اقدامات فوری و لازم در خصوص رانش زمین با تجهیزات جدید انجام شود.

48