خرید و فروش امتیاز طرح های حمایتی مسکن غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری آوای البرز استان چهارمحال وبختیاری ، احمد فاضلی فارسانی سرپرست اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان با بیان اینکه برخی افراد به صورت وکالتی اقدام به خرید و فروش امتیاز طرح های حمایتی مسکن همچون طرح نهضت ملی مسکن می کنند، گفت: مبادرت به خرید و فروش واحدهای مسکن ملی به استناد برگه تأییدیه سامانه نهضت ملی مسکن فاقد وجاهت قانونی است و علاوه بر لغو امتیاز متقاضی، برخورد قانونی از طریق مراجع قضایی با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند را به همراه دارد.

وی اظهار داشت: یکی از اهداف اجرای طرح نهضت ملی مسکن، بسترسازی و فراهم آوردن زمینه رونق تولید در حوزه مسکن و ساختمان و تعادل در عرضه و تقاضای در راستای کاهش معضلات تأمین مسکن برای متقاضیان واقعی بوده است.

سرپرست اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان افزود: اقدام به خرید و فروش غیرقانونی امتیاز طرح نهضت ملی مسکن، با توجه به ناآگاهی برخی خریداران امتیازها و نیزعدم انجام فرآیند انتخاب واحد و انعقاد قرارداد واگذاری، منجر به سوء استفاده و تضییع حقوق خریداران امتیازها و در نهایت درگیری پروژه‌ها با پرونده‌های حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرایم خواهد شد.

فاضلی ادامه داد: متأسفانه برخی از مشاورین املاک در سطح استان علیرغم ابلاغ اداره کل صنعت، معدن و تجارت در خصوص عواقب این تخلف، اقدام به خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن می‌کنند که یکی از موارد مورد تأکید در بازرسی های مشاورین املاک توسط کارگروه نظارت همین موضوع است.

وی تاکید کرد: هرگونه خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن و سایر طرح‌های حمایتی تامین مسکن وزارت راه و شهرسازی از طریق ثبت‌نام کنندگان در طرح‌ها، مشاورین املاک وافراد از طرق مختلف ممنوع بوده وعلاوه بر پیگیری حقوقی منجر به ابطال ثبت‌نام اولیه و حذف از طرح‌ها و پروژه‌ها می شود و اداره کل راه و شهر سازی استان هیچ گونه مسئولیتی درقبال تبعات حقوقی خرید وفروش امتیاز نهضت ملی مسکن ندارد.

46