خرابکاری تاریخی در استرالیا

یک اثر هنری 30000 ساله در یک مکان مقدس در استرالیای جنوبی تخریب شد. کارشناسان این تخریب را ضایعه بزرگ و غم انگیز خواندند و از عدم حفظ این محوطه باستانی انتقاد کردند.

خرابکارانی که وارد غار کونالدا شدند بر دیوار این مکان باستانی ابیاتی حک کردند.

به گفته مقامات استرالیایی، خرابکاران برای ورود به غار چاله ای حفر کردند و بخشی از منطقه را به طور کامل تخریب کردند.

یک باستان شناس متخصص در محوطه های باستانی بومیان استرالیا، دکتر. والش آثار هنری غار را «بی نظیر استرالیایی» و آثار تاریخی غار را یک میراث ملی دانست. نادر بودن آنها در نظر گرفته شد

به گفته کارشناسان، سطح غار بسیار نرم است و نمی‌توان خرابکاری را بدون آسیب رساندن به آثار هنری زیر از بین برد.

رئیس کمیسیون حفاظت از غارشناسی استرالیا، دکتر. کلر بازول در مصاحبه ای با “گاردین” گفت.