خبر مهم درباره نرخ سود

در هفته پایانی فروردین 1401، روند نرخ بهره در بازارهای مالی نشان از ثبات نرخ بهره و در مواردی کاهش یافت. به طور کلی هر هفته در بازارهای مالی می توان روند معاملات و رکود بازارها را از طریق رفتار نرخ سود بررسی کرد. از مهمترین این بازارها، نرخ بهره در هفته های آینده تغییری نکرده است.

ثبات نرخ سود بین بانکی 1401

در هفته چهارم فروردین ماه امسال نرخ بهره ۲۰.۲۹ درصد بدون تغییر نسبت به هفته قبل بود. در بازار بین بانکی، معاملات بین بانک ها و بانک مرکزی معمولا با نرخ سود ثابت و با سررسید کوتاه انجام می شود. حاشیه سود در این بازار بین 14 تا 22 درصد است. اگرچه نرخ سود بین بانکی در بازار تغییر نکرده است، اما نرخ سود در بازار عمومی تغییری نکرده است.

هفته های ثابت با نرخ بهره بازار آزاد

دومین بازاری که بانک مرکزی به دنبال کنترل نقدینگی بانک ها در آن است، بازار آزاد است. در این بازار، بانک مرکزی با خرید اوراق بهادار از بانک ها در مؤسسات مالی، پول را گسترش می دهد. این اوراق در هفته های اخیر دارای نرخ سود مشخص و سررسید حدود 7 روزه هستند.

نرخ بهره بازار آزاد در هفته های اخیر ثابت مانده و به پایین ترین حد در دو سال اخیر رسیده است. این نرخ برابر با 19 درصد بوده و نوسانی ندارد.

روند نزولی نرخ بهره بازار ثانویه

در بازار ثانویه، بانک ها و مشتریان بازار اولیه که در خرید اوراق بدهی دولتی مشارکت داشته اند، اوراق بهادار خود را در این بازار همراه با سایر اوراق بهادار خرید و فروش می کنند. روند نرخ سود در این بازار بسیار مهم است و هر روز روند متفاوتی را ثبت می کند.

در همین راستا نرخ سود اوراق یکساله بازار ثانویه در ابتدای هفته گذشته 22 درصد بود که در نهایت به 21.8 درصد کاهش یافت.

اوراق قرضه با سررسید دو ساله و سه ساله به ترتیب 22.5 و 23 درصد ثبات تقریباً در بازار را حفظ کردند.

روند نزولی نرخ بهره وام مسکن

در سال جدید قانون وام مسکن با خرید اوراق تسهیلات بانک مسکن تغییر کرد و به حالت اولیه بازگشت. متقاضیان وام مسکن تا قبل از سال جدید می توانند نیمی از پول خود را برای اوراق بورس اوراق بهادار و نیمی دیگر را از بانک مسکن با سود 18 درصد خرج کنند.

نرخ سود در بازار وام مسکن در هفته های اخیر رو به کاهش بوده و با کاهش هزینه های وام مسکن، این رقم به کمترین میزان خود در ماه های اخیر رسیده است.

نرخ بهره در هفته چهارم از 20.6 درصد در هفته سوم آوریل به 20.17 درصد کاهش یافت.

223225