خاطیان تزریق سهمیه واکسن کرونای شهرداری عزل شدند

به گفته شف ، پیرو دستور شهردار تهران برای رسیدگی به موضوع واکسیناسیون تاج در شهرداری تهران و اهمیت پاسخ واضح و سریع به شهروندان و افکار عمومی ؛ موضوع با حضور مقامات مربوطه شهرداری بررسی شد.

پس از تحقیقات ، مشخص شد که تعداد محدودی از واکسن ها تاکنون به پیشاهنگ مبارزه با تاج تزریق شده اند ، از جمله مقامات بهت زهرا (س) ، پاکبانان و مقامات زباله (از جمله نیروهای عملیاتی و اداری و مردان مرتبط با مسلماً هیچ یک از مدیران شهرداری مدیریت تزریق را تا گروه چهارم انجام نداده اند.

بعلاوه ، پس از تحقیق ، مشخص شد كه یكی از مقامات منطقه واكسن را از سهمیه فوق تزریق كرده و امروز وی را به همراه 3 همكار مربوطه در منطقه از موقعیت خود خارج كرده است.

با این حال ، توزیع سهمیه فوق در یک منطقه با پروتکل های مصوب مطابقت نداشت و از این رو معاون منطقه و رئیس خدمات شهری برکنار و به دلیل سهل انگاری در نظارت به مقامات نظارتی معرفی شدند. عدم انطباق با پروتکل ها.

برای جلوگیری از چنین تخلفاتی ، تصمیم بر این شد که نام کلیه افراد واکسن در وب سایت شفاف شهرداری تهران بارگذاری شود و پروتکل تزریق دقیق تحت نظارت فنی شرکت شهرک سالم و حفاظت عمومی از شهرداری تهران اعمال شود.

در پایان این گزارش آمده است: “به لطف حساسیت رسانه ها ، پیگیری و نظارت بر فرآیندها برای شناسایی عاملان احتمالی ادامه دارد و در صورت اثبات سهل انگاری یا تخطی از سوی مدیران ، در هر درجه با آنها برخورد خواهد شد. .

براساس گزارشی از مرکز اطلاع رسانی شهر ، اخبار منتشر شده در مورد مدیران استفاده کننده از واکسن درست نیست. شهروندان می توانند اطلاعات و گزارش های پیگیری را از رسانه های مرجع و سایت شفاف دنبال کنند.