جزئیات برگزاری کلاس‌های رشته‌های غیرپزشکی دانشگاه آزاد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آوای البرز ،

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی ، در بخشنامه های اجرایی صادره از آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر. دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: پایبندی به کیفیت آموزش و پروتکل های بهداشتی برای حفظ سلامت دانشجویان و خانواده های آنها تا اعلام رسمی کلیه کلاسهای نظری و آموزشی و ستاد ملی دانشجویان برای سال تحصیلی 1401-1400 آغاز می شود.

کلاسها براساس استانها ، بر اساس ویروس کرونا (رنگ بیماری کرونا) و جمعیت دانشجویی واحدها و مراکز آموزشی ، براساس استانها به صورت یکپارچه (مجازی و حضوری) ادامه خواهد یافت.

دوره های نظری بسته به شیوه های بهداشت فردی و شرایط منطقه و شیوع ویروس کرونا حداقل 12 هفته و حداکثر 4 هفته اجرا می شود.

مطابق مفاد این پیشنهاد ، لازم است کلاسهای منظمی بر اساس سیستم های آموزشی مورد تأیید دانشگاه تشکیل شود. بر این اساس ، مدیران فناوری واحدهای دانشگاهی باید بر تشکیل کلاس نظارت دقیق داشته باشند و گزارشی را به معاونت علمی / آموزشی واحد دانشگاه ارائه دهند.

در این پیشنهاد آمده است: برای دوره های عملی (کارگاهی ، آزمایشگاهی و …) یا قسمت عملی دوره های نظری-عملی ، توصیه می شود که کلاس ها به صورت شخصی قبل از هفته ششم برگزار شود. ترم ، تمام کلاسهای عملی به صورت جداگانه برگزار می شود. اما اگر تا هفته ششم امکان برگزاری کلاس ها به صورت حضوری وجود نداشته باشد ، بسته به میزان اعلام کرونا در هر شهر ، کلاس های عملی و آزمایشگاه ها باید در گروه های 5 تا 7 نفره برگزار شوند.

بدیهی است که بخش هایی از کلاسهای عملی با جنبه های توصیفی و نظری را می توان با نظر معلم مربوطه به طور مثر برگزار کرد.

طبق شرایط این پیشنهاد ، در صورت تکمیل واکسیناسیون دانشجویان و موافقت ستاد ملی مبارزه با کرونا ، برگزاری کلاسها به صورت مستقیم به واحدهای دانشگاه با نظر گروه و استاد مربوطه امکان پذیر است.

ترجیح می دهد کلاسها را به صورت جداگانه با دوره های تخصصی و پایه تشکیل دهد

در صورت حضور دانش آموزان در کلاس ها ، تهیه کارت واکسیناسیون (دو دوز واکسیناسیون دو هفته پس از آخرین واکسیناسیون) الزامی است.

در این پیشنهاد آمده است: دانشجویان می توانند بر اساس محل زندگی خود (در صورت ارائه دوره) در کلاس های تئوری و عملی واحد دانشگاهی به صورت تعاونی و با دریافت نامه معرفی از دانشگاه مبدا شرکت کنند.

بر اساس مفاد این پیشنهاد ، واحدهای دانشگاهی ملزم به پیگیری 40 درصد دوره ها در زمینه آموزش مجازی (با ترجیح دوره های نظری) هستند ، اگرچه شرایطی برای حضور دانشجویان فراهم شده است.