جزئیات اعطای کارت رفاهی تا ۷ میلیون تومان به مردم

                                                                                                      جزئیات صدور کارت رفاه برای افراد تا سقف 7 میلیون تومان

طبق گزارش ها شفاف استبانک مرکزی اقداماتی را برای حمایت از معیشت ، افزایش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه و بهبود روند تأمین مالی شبکه تولید ، صدور کارت رفاه و تأمین مالی پنج بانک در شبکه تولید اعلام کرده است: “ملیات” ، ” ملت “،” “و” رفاه کارگران “حداقل 200000 کارت تقاضا کرده اند و سقف شخصی برای هر متقاضی 70 میلیون ریال با سهمیه هر بانک است.

طبق این سیاست ، موسسه اعتباری ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات بانکی قبل از صدور کارت رفاه است. مخصوصاً احراز هویت مشتری.

سهام عدالت براساس حداکثر 60 درصد ارزش روزانه این سهام (طبق اعلام شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه حساب) با توجه به حساب های یارانه نقدی و معیشتی که قبلاً به عنوان یارانه پرداخت شده است ، می تواند از مشتری پذیرفته شود سازمان هدف

حداکثر سقف اعتبار شخصی که طبق این طرح می تواند به مشتری مجاز باشد 70 میلیون ریال و حداکثر دوره بازپرداخت اعتبار مجاز به صلاحدید موسسه اعتباری 18 ماه است. اعتبار کارت رفاه برای خرید کالا و خدمات در فروشگاه ها ، گیرنده طرف قرارداد اعلام شده توسط بانک های عامل و طرف قرارداد در سیستم رفاه ایران و سایر معاملات مالی مانند برداشت وجوه و انتقال وجه است. منابع مالی. از کارت مجاز نیست.

موسسه اعتباری می تواند ادعاهای شناسایی شده دارنده کارت را به روش های زیر حل و فصل کند:

1. استفاده از تجهیزات تأمین مالی زنجیره تولید مانند توزیع اوراق بهادار ، اعتبار اسنادی الکترونیکی واقعی و الکترونیکی برای خرید کالا و خدمات مورد نیاز گیرنده کارت و انتقال به شبکه توزیع در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

. بازپرداخت اقساطی قابل قبول طبق توافق نامه بین بانک عامل و گیرنده کارت

موسسه اعتباری می تواند از بیمه نامه اعتباری یک شرکت بیمه دارای مجوز مرکزی برای کاهش خطر بازپرداخت تسهیلات در بین مشتریان متقاضی (با حداقل 25 نفر) در هر موسسه با رعایت قوانین و مقررات مربوط استفاده کند.

نرخ سود این نوع تسهیلات به صورت مصوبات شورای پول و اعتبار است و موسسه اعتباری ممکن است با انعقاد قرارداد با گیرنده تخفیف به مشتری ارائه دهد.