جزئیات اجرای طرح «شهید سلیمانی» در تهران/ردیابی سخت بیماران کرونایی در محل کار

مدیرکل شهرداری تهران جزئیات اجرای طرح شهید گازم سلیمانی را تشریح کرد.

در مصاحبه با آوای البرز ، زینب نصیری ، وی درباره اجرای پروژه شهید حاج قاسم سلیمانی در تهران گفت: تفاهم نامه ای در سطح ملی برای اجرای پروژه شهید گازم سلیمانی منعقد شده است. شهرداری تهران شریک اصلی وزارت بهداشت در تهران است. “خانه های بهداشت و محله ها” برای اجرای این پروژه با تهران ، شهید بهستی و علوم پزشکی ایران همکاری کرده است.

وی افزود: طرح شهید قاسم سلیمانی بر اساس یافتن ارتباط بیماران بیماری کرونا کاملاً محله ای بود. برخی از افراد به بیماری عروق بیماری کرونا قلب توجه نمی کنند.

وی گفت: هر شخصی که به بیماری مبتلا به سیستم پزشکی شود طبق برنامه سلیمانی از او می خواهند افرادی را که با وی در تماس هستند معرفی کند و کارشناسان با این افراد تماس گرفته و از آنها س askال می کنند. اگر علائمی داشته باشند ، آنها 14 روز در خانه می مانند و اگر علائمی ندارند باید معاینه عروق بیماری کرونا را انجام دهند.

وی گفت: این پروژه مبتنی بر نظارت بر ارتباط بیمار با کرون است که حداکثر شش مرحله از ارتباط بیمار با سایر افراد را بررسی می کند. بیماران با افراد دیگر ارتباط برقرار می کنند.

وی گفت: در حال حاضر 50 ساختمان محله و خانه بهداشت متعلق به پروژه شهید سلیمانی است و وزارت بهداشت می تواند بناهای بیشتری را در صورت لزوم تهیه کند. PCR گرفته شد ، اما مدتی طول کشید تا پایگاه داده ها با کیت های تشخیص سریع تاج تهیه شوند و نتایج آزمایش طی 25 تا 30 دقیقه تعیین شد.

به گفته وی ، نتایج نشان می دهد که 30 تا 35 درصد از افرادی که به مراکز بهداشتی و مراکز محله مراجعه می کنند از تاجگذاری آنها بهره مند می شوند ، یا به دلیل ارتباط با بیماران بیماری کرونا یا به عبارت دیگر ، در صورت اجرای طرح قاسم سلیمانی. حدود 30 تا 35 درصد بیماران بیماری کرونا قادر به رفت و آمد در سطح شهر نیستند و فاقد این بیماری هستند.

نصیری با بیان اینکه “مطالعات نشان داده است که ردیابی ارتباط بیماران کرون با اعضای خانواده آسان تر است ، اما مراجعه به محیط کار هنوز به درستی انجام نمی شود” ، گفت: به نظر می رسد مسئولان باید محیط کاری را که در آن افراد سعی می کنند بیماری خود را بپوشانند در نظر بگیرند تا شغل خود را از دست ندهند.

مدیرکل شهرداری تهران با بیان اینکه این پروژه به صورت آزمایشی از منطقه 18 آغاز شده گفت: البته ما در تلاش هستیم تا اجرای این پروژه را در تمام مناطق اطراف تهران گسترش دهیم. با آزمایش و آزمایش ژنتیک می توانیم بیماران بیشتری پیدا کنیم و آنها را از چرخه انفجار خارج کنیم.

انتهای پیام