جریمه هر سانتی متر موی زنان چقدر است؟

وی افزود: پس از آسیب شناسی قانون به این دو سوال رسیدیم که چرا جرم را تعریف می کنیم نه تخلف؟ آنچه قابل تامل است ادعای ایشان در مورد آسیب شناسی حقوق است! کدام قانون مشخص نشده است، اگر منظور قانون و حقوق جزا است، باید به این سؤال پاسخ داد که بر اساس کدام منطق و فرض اصولی آسیب شناسی حقوق را پایه گذاری کرده اند و از کدام اصول حاکم بر حقوق جزا استفاده کرده اند. قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تفسیر به نفع متهم، اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی ملاک در تعریف و تبدیل کلمه جرم به تخلف…؟

در هیچ یک از منابع شرعی ـ فقهی، قانون یا قانونی که عدم رعایت حجاب را جرم انگاری می کند، وجود ندارد، اما اجماع فقهای امامیه بر این است که گفتار و سخنان ایشان جای تأمل دارد. با وجود اعتقاد به واجب بودن حجاب و ترک آن، وجوب را جرم تلقی نکردند و حتی به مجازات پس از مرگ برای ترک این تکلیف اشاره نکردند.

وزیر امور خارجه امر به معروف و نهی از منکر ضمن اشاره به ایجاد مجازات و مجازات برای شهروندان، هیچ مبنا و مبانی فقهی و اصولی برای چنین قانونی ایجاد نکرده و حتی مصوبه ای که وجود آن را توجیه کند، ایجاد نکرده است. در تعریف چنین ستاد و مرجعی، اختیارات و وظایف قانونی چنین نهادی، جریمه نقدی شهروندان و الزام به اجرای دستورات این ستاد در آن یافت نمی شود.

بحث هایی که صرف نظر از حدود اختیارات و وظایف ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و مسائل اساسی این ستاد و تکالیف شرعی مورد بحث این ستاد مطرح می شود، چالش اصلی در بند حجاب این است که سابقه قانونی. در مورد مجازات افراد بی حجاب ماده 638 ق.م.ا، اختلافات ناشی از تفسیر قانون ممنوعه و عنوان کیفری ذیل این عنوان، صرف نظر از مصادیق مربوطه، تشریفات و تشریفات رسیدگی با این گونه اتهامات مشمول تشریفات دادرسی مندرج در قواعد تکلیفی است، لذا کلیه اصولی که تدابیر مسلمین را نادیده گرفته نمی‌توان پذیرفت، به بهانه مؤثرتر بودن، ضرورت بررسی عوامل را نقض کرده است. رفتار مجرمانه مجرم!!

به گزارش خبرگزاری آوای البرز، هاشمی گلپایگانی در دفاع از این تحول ساختاری می گوید: در قانون فردی که حجاب دارد جرم تعریف شده است یعنی این فرد باید توسط پلیس دستگیر و تحت تعقیب قرار گیرد. با تشکیل پرونده باید نهایتاً محاکمه و مجازات شود، اما در حال حاضر موضوع قابل شناخت نیست… وی در ادامه می گوید: چرا باید جرم را تعریف کنیم، چرا آن را تخلف نمی خوانیم؟ مثلاً طبق قانون راهنمایی و رانندگی اگر فردی از چراغ قرمز عبور کند جریمه می شود و اگر فردی کمربند و حجاب خیریه نداشته باشد یک یا دو بار اخطار جریمه می شود. از آقای رئیس‌جمهور می‌خواهم نحوه اخذ جریمه‌ها و ثبت اخطارها را برای شهروندان توضیح دهد، وقتی انتقاد ایشان از این روند منجر به چنین پیشنهادی شد، می‌خواهم درباره تشریفات پرداخت جریمه بیشتر توضیح دهند. روال عملی این پروژه برای گرفتن جریمه نیازی به تشکیل پرونده نیست؟ کدام مرجع صلاحیت بررسی تخلف صورت گرفته را دارد؟ رابطه بین مبلغ جریمه و مبلغ پوشش چگونه تعریف می شود؟ چیست روند دریافت جریمه؟

صرف نظر از پرسش ها و ابهامات فراوان و مغایرت مقایسه الزام به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی با الزام به حجاب، در ابتدا باید توجه داشت که در قانون هیچ ماده ای در مورد عنوان «بی حجاب» وجود ندارد. عبارت «بدون حجاب» به صراحت ذکر شده است دوم اینکه تخلف ثبت می شود مقررات راهنمایی و رانندگی مقررات راهنمایی و رانندگی است که وظایف شهروندان را به وضوح مشخص می کند. چالش اساسی در بخش حجاب، تفسیر و تعریف عباراتی مانند بدحجابی/بی حجابی/حجاب شرعی و غیره است. ضمن ایجاد هرگونه تفسیر و تعریفی در مورد این اصطلاحات، رعایت تمامی اصول ضروری است. حقوق شهروندی، اصول قانون اساسی و منابع شریعت را تنظیم می کند.

نکته قابل تامل در طرح و اندیشه او، مخالفت و نقد جریان دادرسی و صوری بودن محکومیت مرتکب فعل ممنوع است، زیرا این تشریفات سخت تلقی می شود، پس بهتر است جرم را تفسیر کنیم. حق دفاع متهم اصلی ترین دلیلی است که افرادی که تخلفات و جریمه ها را فراموش می کنند، دعوا می کنند و از نظر آنها، از آنجایی که این تشریفات الزامی نیست، بر عهده هر فردی است که وارد دادگاه می شود. جایگاه قاضی در چنین فرضی مشخص نیست، دادستان ها و وکلای مدافع و قواعد رسمی و اولیه کجا هستند؟اگر هدف نهایتا مجازات بی حجابی متهم بدون شنیدن دفاعیات او باشد، دستورات بهتری می توان ارائه کرد. داده شده، مانند نصب دستگاه های کارتخوان با ترتیب فایل خاص، به عنوان مثال، در خارج. داشتن یک سانتی متر مو خوب است یا…

وکیل-شیراز

ماده 16 قانون حمایت از امر به معروف و نهی از منکر: هنگام تعریف اختیارات ستاد مقرر می دارد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر در این قانون، ستاد نامیده می شود. ; وی وظایف زیر را بر عهده دارد: 1- تعیین خط مشی ها و رهنمودهای اساسی در امر امر به معروف و نهی از منکر و توصیه به مراجع ذیربط. 2- تبادل اطلاعات و نظرات برای تدوین سیاست های امر به معروف و نهی از منکر – مشارکت در امور عمومی مردم، ادارات و رسانه ها در امور مربوط به امر به معروف و نهی از منکر 6- نظارت بر اقدامات انجام شده در اجرای این امر. قانون و به مراجع ذیربط منعکس شود. – تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه 8- آموزش و پژوهش در امور خیر، پیشگیری از منکر و ترویج فرهنگ آن 9- مهارت آموزی و کمک به تشکیل جمعیت و تشکل های فعال 10- حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی امر به معروف و نهی از منکر پرهیز از منکر 11- راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب ستاد پیروی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص وظایف. – ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری، قوای سه گانه و مردم