ثبت ۹ هزار و ۳۵۱ گزارش حادثه فاضلاب در لرستان طی سال جاری

به گزارش آوای البرز لرستان ، یاسر اکبریان در این رابطه گفت : ظرف یازده ماه گذشته ۹ هزار و ۳۵۱ گزارش حادثه فاضلاب بر اساس گزارشات مردمی در سامانه ۱۲۲ ثبت شده است.

وی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ظرف یازده ماه گذشته ۹ هزار و ۳۵۱ مورد گزارش حادثه فاضلاب در سامانه ۱۲۲ ثبت شده است، اظهار کرد: از ۴ هزار و ۷۶۱ حادثه فاضلاب ۲ هزار و ۶۳۵ مورد حادثه برروی انشعابات و ۲ هزار و ۱۲۶ مورد مربوط به خطوط اصلی و فرعی بود که توسط عوامل بهره‌برداری رفع مشکل شده است.

به گفته وی مابقی گزارشات مردمی بود که پس از بررسی عوامل رفع حادثه، حوادث غیر مرتبط و شبه حادثه تشخیص داده شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: همچنین ظرف یازده ماه گذشته ۴۸۴ عدد منهول فاضلاب مرئی سازی، ۱۸۲۰ مورد منهول فاضلاب لایروبی، ۴۶۲ مورد منهول فاضلاب هم سطح سازی ، ۸۶ کیلومتر شستشوی شبکه فاضلاب و تعداد ۶۲۰ نصب قاب دریچه فاضلاب انجام شده است.

یاسر اکبریان در خصوص تصفیه خانه فاضلاب هم توضیح داد: فازهای ۱ و ۲ تصفیه خانه فاضلاب در مدار بوده و لجن تمام لاگون‌های فاز یک به حجم ۲۵هزار متر مکعب تخلیه و ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب به میزان ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد، در فاز ۳ آن جهت افزایش ظرفیت تصفیه فاضلاب اقدامات فنی در حال انجام است.

وی تصریح کرد : کیفیت فاضلاب خروجی تصفیه‌خانه با متوسطBoD بین ۳۰ تا ۴۰ میلی گرم درلیتر وCoD آن حدود ۶۰ میلی گرم در لیتر است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: در جهت توسعه فضای سبز نیز تعداد ۱۵۰۰ اصله درخت صنوبر، کاج ،توت و گونه‌های دیگر در چند سال اخیر کاشته شده و کمربند سبز اطراف تصفیه خانه در حال تکمیل است.

46