تکذیب انجام پرواز بین ایران و انگلیس/ شرایط ورود مسافران

شاف می گوید پروازهای ایران به این کشور مانند سایر کشورهای اروپایی به دنبال شیوع ویروس اصلاح شده کرونا در انگلستان لغو شد و دیروز آخرین پرواز یک طرفه هواپیمایی هما به انگلستان برای بازگشت این شرکت هواپیمایی انجام شد.

توراج دهگانی ، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ، در مصاحبه با سنگان آوای البرز گفت: با وجود توقف پروازهای ایران و انگلیس به دستور وزیر بهداشت ، برخی اخبار در مورد پرواز در این مسیر منتشر شده است: “این به هیچ وجه صحیح نیست. نه ، ما هیچ پرواز ورودی یا خروجی به انگلستان نداریم.

وی افزود آخرین پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران روز گذشته راه خود را باز کرد و از آن زمان تاکنون هیچ پرواز به انگلیس نداشته ایم.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به این سوال که آیا مسافری از انگلیس می تواند از طریق کشور سوم به ایران برود؟ وی اظهار داشت: بسیاری از کشورها پروازهای خود را به انگلستان لغو کرده اند ، اما وقتی مسافری از طریق کشورهایی که هنوز به انگلیس پرواز می کنند ، حتی پس از هفته ها حضور در انگلستان به ایران می رسد ، تحت بررسی ها و بازرسی های لازم قرار می گیرد. کشتی از بین خواهد رفت.

دهگان سنگانی گفت: هیچ ایرانی داخلی یا خارجی نمی تواند مسافر را از انگلیس به ایران بیاورد و پروازهای مستقیم و غیر مستقیم از این کشور به ایران ممنوع است.