تکذیب ادعای مربوط به اجرای حکم ماشاالله سبزی/ عدم گذشت اولیای دم – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین ، کرمانشاه پس از اعدام ماشالا سوبزی ، با استناد به مرکز رسانه ای قوه قضائیه محکوم به انتقام در زندان آلمان ، به تحریک والدینش ، ادعای روابط عمومی قوه قضاییه را رد کرد. توضیحات ارائه شده است.

این گزارش می افزاید که اجرای حکم به حل و فصل موکول شد و به خانواده ها اطلاع داده شد اما اقدامی صورت نگرفت.

بنابراین ، بر اساس این گزارش ، پرونده قبل از مجازات اعدام برای حل و فصل به ستاد عفو استان ارجاع شد. قابل قبول نیست.

این پرونده مربوط به سال 1389 است ، یعنی حدود 12 سال پیش ، هنگامی که بارها به خانواده گفته شد که مصالحه کنند و دادگاه دو بار از تجدید نظر در پرونده خودداری کرد ، اما حکم به تاخیر افتاد.

در این بیانیه ، 50 نفر با وجود شواهد قتل ، قاتل سوگند یاد کردند.

طبق قانون ، روز قبل از اعدام ، جدایی یک زندانی صورت گرفت و یک عالم دینی با زندانی صحبت کرد و حتی قبل از اعدام ، ستاد عفو با خانواده قربانی صحبت کرد تا مصالحه کند ، اما فایده ای نداشت.