توضیحات تامین اجتماعی درباره اعتراضات پرستاران بیمارستان میلاد

امیر عباس منوچری ، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی در گفتگو در مورد اعتراضات و مشکلات کادر پزشکی بیمارستان میلاد ، گفت: پرستاران بیمارستان میلاد خواستار عدالت در حقوق خود بودند ، اما این کار را نکردند. “

وی با اشاره به اینکه پرستاران بیمارستان میلاد باید درصد حقوقشان معادل درصد حقوق دانشگاه های علوم پزشکی باشد ، خاطرنشان کرد: با تصویب هیئت وزیران ، نرخ تعرفه پرستاران در دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت افزایش یافته و حقوق پرستاران در این مراکز پیشرفت کرده اند.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه افزایش حقوق پرستاران در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی است اظهار داشت: موسسه میلاد دارای 7 بیمارستان است که توسط هلدینگ های پزشکی (موسسه میلاد سلامت) تنظیم می شود.

به گفته منوچری ، افزایش 30 تا 40 درصدی حقوق پرستاران در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد.