توسعه فضای آموزشی و خوابگاهی دانشگاه فرهنگیان قزوین در اولویت قرار گیرد

خبرگزاری آوای البرز از کاسوین می گوید؛ اولین جلسه شورای آموزش عصر روز یکشنبه در استان کازوین برگزار شد.

منوچر حبیبی در این نشست اظهار داشت: با توجه به وضعیت تاج قرمز در استان کاسوین ، کلیه مراسمات ویژه گرامیداشت روز معلم فقط در فضای مجازی برگزار می شود.

مسئولان و ذینفعان باید با رویکرد فضای مجازی در رویدادهای روز معلم حرکت کنند و در صورت ادامه وضعیت قرمز ، انجام هرگونه فعالیت حضوری ممنوع است.

انرژی دانش آموزان را برای موفقیت در کنکور تقویت کنید

حبیبی گفت: در حال حاضر دانش آموزان استان رتبه 13 کنکور را دارند و ما باید با استفاده از برنامه ریزی و فعالیت های مدون بتوانیم این گروه را به یک رقم تبدیل کنیم.

image_2021_4_11-16_2_43_457_kj1

“در شورای آموزش و پرورش استان ، ما باید بتوانیم شرایطی را برای پذیرش دانش آموزان بیشتر در کنکور فراهم کنیم و این هدف با تمام قابلیت ها امکان پذیر است.”

معاون ستاد کرونا در استان کاسوین یادآور شد: برای آماده سازی مدارس در شرایط عادی ، ضروری است که مسئولان آموزش و پرورش اقدامات لازم را انجام دهند ، و دستورالعمل ها را دوباره باز کنند تا معلمان هنگام آماده شدن فرصت را از دست ندهند.

اولویت باید با توسعه فضای آموزشی و خوابگاه دانشگاه فرهنجیان باشد

حبیبی با بیان اینکه تأسیس دانشگاه فرهنجیان در استان کاسوین یک فرصت ارزشمند است گفت: دانشگاه فرهنجیان توانایی بی نظیری در تربیت معلمان با ارزش و دانش و جذب دانش آموزان بیشتر دارد.

ضروری است که ظرفیت جدید خوابگاه دانشگاه فرهنجیان به عنوان یک اولویت در برنامه امسال مدیر کل آموزش و پرورش ، در این زمینه توجه ویژه وزارت و حمایت مسئولان استانی ، برای تسریع در کار ارتقا یابد. “