توسعه روستایی در کشور ضعف ساختاری دارد

آوای البرز / تهران معاون امور روستایی سازمان شهرداری ها و امور روستایی کشور ضعف ساختاری را متولی امور روستاها و نبود نهاد جداگانه را مهمترین مسائل توسعه در این مناطق عنوان کرد.

به گزارش آوای البرز ، علی قربانی بعدازظهر یکشنبه 12 مهرماه در نشست بررسی مشکلات روستاهای کرچک ، خاطرنشان کرد: این اشتباه بود زیرا مشکلات هر روستا و شهر با روستاها و شهرهای مناطق دیگر متفاوت بود.

وی ادامه داد: در توسعه روستایی ، ما دارای ضعف ساختاری هستیم ، نظریه هماهنگ و منسجمی نداریم که منجر به تعامل بیش از حد بین روستاها و ابزارهای اجرایی شده است و 27 دستگاه مسئول انجام کارها در روستاها هستند. “

معاون امور روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها گفت: در آستانه روز ملی روستاها و عشایر امیدواریم بتوانیم مشکلات روستاهای کارچک و سایر مسائل عمومی در روستاهای استان طرهان را برطرف کنیم و ما با بالاترین نهادهای ملی کشور مشورت کنید.

انتهای پیام