توجیه ترسناک – آوای البرز

اسکوچیچ – چه خوب و چه بد – رفته است اما امیدواریم از این به بعد شاهد همکاری بازیکنان برای خرابکاری در کادر فنی نباشیم و کارشناسان این ماجرا را توجیه کنند.

به گزارش آوای البرز همشهری در ادامه نوشت: صرف نظر از اینکه تغییراتی که در آستانه جام جهانی در کادر فنی تیم ملی انجام شده درست بوده یا خیر، در این مورد اغلب توجیه آزاردهنده ای به گوش می رسد؛ زیرا رختکن تیم ملی از دست رفته است. به دست اسکوچیچ، ماندن او در این تیم مطلوب نیست، آیا می دانید جنبه خطرناک این ماجرا کجاست؟کسانی که خواسته یا ناخواسته، جایی که به نظر می رسد تلاش برای مشروعیت بخشیدن به براندازی و بی نظمی را توجیه می کنند.

من فکر می کنم این خط استدلال ادامه خواهد یافت. همه طرفداران فوتبال باید قبول داشته باشند که هر زمان رختکن تیمی از کنترل خارج شد، سرمربی به راحتی حذف می شود. در این صورت آیا سنگ بسته می شود؟ با این شرایط اگر چند نفر دور هم جمع شوند و باندها و باندها را برای بدنامی سرمربی تشکیل دهند، چاره ای جز اخراج او نیست.

در چنین مواقعی، تحلیلگران و کارشناسان تا حد امکان پشت کادر فنی می مانند و بی نظمی ها را مقصر می دانند اما این بار در مورد تیم ملی ایران برعکس این اتفاق افتاد. اسکوچیچ چه خوب و چه بد رفته اما امیدواریم از این به بعد شاهد دست به دست شدن بازیکنان برای سرنگونی کادر فنی نباشیم و ماجرا توسط کارشناسان توجیه شود.

انتهای پیام/