توجه همه جانبه به وضعیت آموزش و پرورش – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، بیت الغزال به دعوت و دعوت نظام دیدگاه ها و توصیه های جمعی از کارشناسان و مسئولان آموزش و پرورش را منتشر کرد. در این فراخوان از ایشان خواسته شد که از دیدگاه خود پیشنهاد دهند که درخواست های راهبردی وزیر آینده آموزش و پرورش از رئیس جمهور محترم چیست. توجه همه جانبه و جدی به وضعیت آموزش و پرورش دارد.

وزارت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم از شرایط متفاوتی با سایر وزارتخانه ها پیروی می کند. این کابینه که در ابتدا نتوانست با وزیر جدید دیدار کند، عملکرد خوبی ندارد و نیازمند توجه بیشتر در سطح ملی است.

در همین راستا سامانه بیت الغزال به سرپرستی موسسه مطالعات راهبردی آموزش و پرورش از جمعی از فرهنگیان خواسته است تا بدون توجه به حاشیه وزیر پیشنهادی، دیدگاه های جمعی کارشناسان را در خصوص مسائل راهبردی بررسی کنند. به ریاست محترم وزارت آموزش و پرورش.

کول از وزرای سابق آموزش و پرورش، مدیران ارشد وزارتخانه ها، معاونان، اساتید دانشگاه و سایر کارشناسان آموزش و پرورش خواست تا به رئیس جمهور پیشنهاد دهند که نیازهای راهبردی وزیر آموزش و پرورش آینده چیست.

طبیعتاً تمرکز بر این دیدگاه ها ابتدا برای وزیر آموزش و پرورش و سپس برای رئیس جمهور و در نهایت برای همه فرهنگیان و فرهنگیان مهم و مفید است.

تمرکز همه جانبه بر وضعیت آموزش و پرورش