توان تسهیلاتی بانک‌ها چقدر است؟

داشتن تعهدات و تسهیلات بانکی یکی از حقوق اساسی مردم است. اما بستن تاسیسات قوانین خاص خود را دارد. منابع شبکه بانکی برای پاسخگویی به تمامی درخواست ها نامحدود نیست. برعکس، پرداخت انواع تسهیلات یا وام مستلزم ایجاد تعادل بین سطح تقاضا و توانایی بانک ها در ارائه تسهیلات است. افزایش توانایی ارائه تسهیلات منوط به مدیریت بهینه هر بانک در جذب سپرده از سوی مردم است. هیچ تفاوتی بین بانک های دولتی و خصوصی در این زمینه وجود ندارد. منابع مالی کافی برای پوشش تسهیلات مورد نیاز است. به افرادی که دست خالی دارند نمی توان مزایا داد. منابع داخلی بانک ها به تنهایی برای تامین تسهیلات عظیم مورد نیاز بخش های تولیدی و صنعتی و سایر اقشار جامعه کافی نیست.

بانک ها برای افزایش ظرفیت وام دهی خود مجبور به جذب سپرده از مردم هستند. پذیرش سپرده نیز متضمن تعهد مالی به بانک ها است و رایگان نیست. اینجاست که بحث مدیریت منابع و تسهیلات بانکی مطرح می شود. هر بانک باید منابع، هزینه ها و پرداخت تسهیلات را به گونه ای مدیریت کند که پرداخت تسهیلات از ظرفیت تسهیلات بانک و مازاد منابع موجود بیشتر نشود، در غیر این صورت بانک ها با کسری منابع و مازاد مصرف مواجه می شوند. در نتیجه قانون بانکداری در این حوزه مدیریت منابع و هزینه ها را بر عهده بانک ها می کند. بانک مرکزی نیز وظیفه نظارت بر عملکرد بانک ها را بر عهده دارد. این یکی از قوانین کلیدی در صنعت بانکداری است.

اما واقعیت این است که افزایش مستمر تسهیلات اضافه برداشت بدون توجه به توانایی بانک ها در ارائه تسهیلات، اصول و قواعد سنتی مدیریت منابع و هزینه های شبکه بانکی کشور را تا حد زیادی بر هم زده است. در نتیجه این وضعیت طبیعتاً منجر به عدم تعادل بین توانایی بانک ها در ارائه تسهیلات و حجم تسهیلات اعتباری و تقاضای سایر مشتریان بانک ها برای برخورداری از تسهیلات می شود. بنابراین، این وضعیت نامطلوب منجر به عدم تعادل بین منابع و استفاده از تسهیلات در نظام بانکی کشور شده است. نگاهی به مقررات تکالیف در قانون بودجه 1401 و سایر قوانین این امر را روشن می کند:

– تبصره 16 بودجه 1401، انواع وام خرسلحسنه برای تشکیل خانواده، اشتغال زایی، حمایت و … از محل سپرده های جاری و خرصالحسنه مردم به شبکه بانکی کشور پرداخت می شود. مبلغ تسهیلات بدهی مورد نظر 3 میلیون و 430 هزار میلیارد ریال است.

– همچنین براساس قانون جهش تولید مسکن، در هر سال مالی حداقل 40 درصد از تغییر تسهیلات تراز پرداختی را با استفاده از وجه نقد و نرخ سود مصوب شورای اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهید.

– در بند «ز» تبصره 4 قانون بودجه نظام بانکی کشور الزامی است: «… برای تسهیل در صلاحیت ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون. قسمت (1) آیین نامه مالی دولت مصوب 15/8/1384 به منظور تسریع در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. موظف است حداکثر تا پانصد هزار میلیارد (000.000.000.000) ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون هزینه کند.500/ریال برای تعیین سهم هریک از بانک ها و وزارتخانه ها و تضمین بازپرداخت اصل سرمایه.به اطلاع سود تسهیلات و بانک‌های فعال و وزارتخانه‌های ذی‌نفع…”

بر اساس مصوبه ستاد کرونا، بانک ها موظفند حتی کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مشمولان پرداخت کنند.

اینها بخشی از تسهیلات اجباری است که شبکه بانکی در کشور باید در اختیار مشمولان قرار دهد. نتیجه عدم تعادل بین منابع و هزینه ها، ایجاد بدهی در شبکه بانکی است، در چنین شرایطی بانک ها منابع اضافی برای پرداخت به مشتریان دیگر نخواهند داشت. تا جایی که نگارنده اطلاع دارد این موضوع طی یک تحقیق پژوهشی توسط کانون بانک ها به بانک مرکزی گزارش شده است. در هر صورت عدم تعادل بین منابع و هزینه ها باعث تضعیف توانایی بانک ها در وام دهی و در مواردی افزایش برداشت از منابع بانک مرکزی و یا ایجاد پول از طریق سیستم بانکی کشور با آثار نامطلوب می شود. تورم بر کسی پوشیده نیست.

به نظر من راه حل اساسی در این زمینه بازگشت به اصول و قواعد شناخته شده بانکی و پذیرش اختیارات بانک مرکزی در سیاست گذاری و نظارت بر شبکه بانکی کشور است تا بانک ها بتوانند پاسخگوی نیازهای بانکی مردم و محرک های اقتصادی باشند. چارچوب قوانین بانک مرکزی. در عین حال راهکارهای زیر تا حدودی برای رفع اختلالات موجود در حوزه اعتبار بانک ها و بهبود وضعیت آن مؤثر خواهد بود تا مردم و گردانندگان اقتصادی بتوانند به نحو احسن از خدمات بانکی بهره مند شوند:

اول – شناسایی اختیارات کلی بانک مرکزی در سیاست گذاری و نظارت بر شبکه بانکی کشور اعم از بانک های دولتی، بانک های خصوصی، بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و منع دستگاه های اجرایی در سیاست گذاری بانک ها.

ثانیاً – پرهیز از ایجاد تعهدات بدهی برای سیستم بانکی و اتخاذ تصمیم برای هر نوع رد دیون منوط به تایید نظر کارشناسان بانک مرکزی، کمیته هماهنگی بانک‌های دولتی و مرکز بانک‌های خصوصی است. توانایی بانک ها در ارائه تسهیلات.

3 – تعیین هر نوع تسهیلات بدهی با نرخ سود کمتر از نرخ سود مصوب شورای پول اعتبار با رعایت شرایط اعتباری مورد نیاز شورای اسلامی.

4- تضمین بازپرداخت بدهی های دولت (با تسویه تسهیلات معوق با تضمین سازمان مدیریت یا بدهی مالیاتی یا بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی)

پنجم: تعیین نوع ضمانت یا وثیقه رد دیون بر عهده بانک مرکزی و نظام بانکی کشور است.

در هر صورت در صنعت بانکداری پرداخت تسهیلات منوط به اطمینان بانک وام دهنده از بازگشت سرمایه و سود تسهیلات پرداختی به چرخه منابع تسهیلات بانک است. چرا که بانک ها جدا از مسئولیت ارائه تسهیلات به مردم در برابر سپرده گذاران، مسئولیت مالی نیز دارند که سود حساب و سود ثابت را به آنها پرداخت کنند. همچنین تدوین روش جمع آوری برای طراحی امکانات تکلیف ضروری است. زیرا در صورت ارائه تسهیلات و عدم بازگشت اصل و سود به بانک، بانک ها نمی توانند به درخواست مردم برای دریافت تسهیلات بانکی پاسخ دهند.

* دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی

223225