توانگر: “امضاهای طلایی”و”فسادهای بورکراتیک” از جمله موانع تولید در کشور هستند

عضو کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی گفت: انواع انحصارات در صدور مجوزها ، دیوان سالاری طولانی در آغاز کار و سرانجام امضای طلایی و فساد تشکیل شده در روند دیوان سالاری روابط دولت با فعالان مالی مسئول . موانع بی شماری برای کارآفرینان و تولیدکنندگان ایجاد کنید.

مجتبی توانگر، در مصاحبه با آوای البرز در پاسخ به س ofال “سال تولید” که از سوی مقام معظم رهبری برای سال جدید معرفی شده است ؛ پشتیبانی و برچیدن »مهمترین موانع تولید در کشور چیست ، این موانع چقدر داخلی است و به دلیل تحریم ها و فشارهای خارجی چقدر وجود دارد؟ وی گفت: “در دهه گذشته ، بیشتر مواضع حمایت از تولید بوده اند.” 1400 پشتیبانی و مقاومت نامگذاری شده است ، دستیابی به موفقیت که نشان می دهد تولید و پشتیبانی از دو بعد متفاوت برخوردار است. اول ، گامهایی که باید برای تقویت و حمایت از تولید برداشته شود. دوم ، موانعی که بازیگران مالی با آن روبرو هستند.

یک عضو ناظر شورای اقتصاد با بیان اینکه مهمترین موانع تغییرات ناگهانی و شدید متغیرهای اقتصادی است که بر تولید تأثیر می گذارد:موج سریع نرخ ارز و چشم انداز غیرقابل پیش بینی از آینده نرخ ارز ، مانع برنامه ریزی عملیاتی اپراتورهای مالی می شود. علاوه بر این ، نوسانات شدید نرخ ارز در سال های اخیر منجر به تغییرات اساسی در پیشنهادها شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: امضاهای طلا فساد در روند اداری ارتباط با دولت ، سازمان های مسئول و بازیگران مالی موانع زیادی را برای کارآفرینان و تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

در پاسخ به این س asال که هر یک از قوای مجریه و مقننه چه نقشی در حمایت از تولید و رفع موانع آن دارند ، این نماینده مجلس ، کمیسیون مالی ، در این زمینه چه اقدامات عملی می تواند انجام دهد؟ مهمترین گام در این راستا تغییر قوانین و مقرراتی است که مانع تجارت می شود. ” مجوزهای اساسی توسط دستگاههایی صادر می شوند که شفاف نیستند و به سکویی برای انحصار و فساد تبدیل شده اند. یکی از مهمترین اصلاحات ، شفافیت این مجوزها و رفع محدودیت های بی مورد است.

این عضو شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 اظهار داشت: اصلاحیه قوانین دیگر از جمله بانکی ، تأمین اجتماعی ، سیستم مالیاتی ، قانون کار و شهرداری ها از دیگر اقدامات لازم برای حمایت و حذف تولید است. نرده ها برخی از این اصلاحات در دولت و مجلس در دست بررسی است ، اما امسال این اصلاحات باید به طور اساسی و فوری در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.

انتهای پیام