تنش در جریان بازدید شبانه رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز از بیمارستان شهدای ایذه/ اورکی: مردم ما را با سلاح تهدید می‌کنند

با اعتراض شدید به شرایط کرونا ویروس در شهر ، برخی از شهروندان ایس در یک حمله شبانه به بیمارستان شهدای ایزو برای دیدار و کمک به ابول نژادیان گرد هم آمدند.

این شهروندان ایزی می گویند: رئیس مرکز بهداشت شهری ایسه به جای پرداختن به وضعیت اسف بار کنونی ، کار خود را در زمینه مصاحبه انجام داده و هیچ کس پاسخ درستی به مردم نمی دهد.

مردم می گویند: مدیران در شهر ایسه می خواهند ببینند که چگونه می توان از وخامت اوضاع فعلی جلوگیری کرد ، در حالی که آنها نمی توانند مانع تشریفات دسته جمعی در این شهر شوند.

طبق آمارهای موجود ، از اوایل فروردین 38 مراسم بزرگ هزاران نفر در شهر ایسه برگزار شده است.

رئیس بیمارستان شهدای ایسه اوراکی با تایید این ارقام گفت: متأسفانه این ارقام درست است. علوی دیروز در یک نشست اضطراری در این شهر توضیحات بیشتری در مورد این موضوع داد. دفتر استاندار. “شهر ایسه به شدت از شبکه بهداشت و درمان و سازمان های اجرایی شهر انتقاد کرده است.

اوراکی افزود: در یک نشست اضطراری در این شهر ، مشاور وزیر بهداشت ، دکتر موتولوگ اظهار داشت که راه حل کنترل بحران تاج در ایسه افزودن بستر نیست. حتی اگر سه بیمارستان دیگر نیز اضافه شود ، تا زمانی که شهر تحت کنترل نباشد ، کاری انجام نمی دهیم.

اورکی با انتقاد از حضار در شورش شبانه دکتر ابول نژادیان گفت: “متأسفانه مردم وضعیت ما در بیمارستان را درک نمی کنند.” به جرات می توانم بگویم که بیمارستان شهدای ایسه مرکز نشر کرونا است.

اوراکی افزود: رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز به شدت از وضعیت آشفته بیمارستان انتقاد کرد: “آیا این بیمارستان چهار برابر بستر در بستر است؟” متأسفانه ، وقتی گفته های وی تأیید می شود ، یکی از مشکلات اصلی ما حضور این رفقا است که اغلب باعث تنش در بیمارستان می شوند و در برخی موارد همکاران ما را با سلاح تهدید می کنند.

235232