تمامی افراد جامعه در حفاظت از محیط زیست نقش دارند

به گزارش خبرگزاری آوای البرز در استان سمنان؛ ابوالفصل شیرپور، رئیس امور HSE این شرکت با اعلام خبر فوق گفت: امور HSE به منظور ترویج فرهنگ صحیح حفاظت از محیط زیست در راستای سیاست سازمانی و اهداف راهبردی خود در شرکت گاز استان سمنان، یک دوره آموزشی زیست محیطی برگزار کرد. ملاقات ..

شیرپور با قدردانی از هفته محیط زیست برای تمامی همکاران و فعالان منطقه گفت: حفاظت از محیط زیست از دیرباز مورد توجه ساکنان کره زمین بوده است، اما در شرایط کنونی پیامدهای تغییرات اقلیمی، گرمایش زمین و ریزگردها.

رئیس بهداشت، ایمنی، محیط زیست و مقاومت غیرعامل شرکت گاز استان سمنان نقش مهم حفاظت و صیانت از محیط زیست را برای هر یک از افراد جامعه مهم می داند و می گوید: مسائل فردی، سازمانی، آلودگی، نقش و محیط زیست محیط زیست بسیار حائز اهمیت است. برای زندگی انسان و همچنین اقداماتی برای توسعه مسئولیت زیست محیطی اتخاذ افراد و سازمان ها باید تشویق شوند.

در ادامه جلسه امامی رئیس انجمن مدیریت سبز ایران مطالبی را در خصوص چگونگی تقویت هوش سبز در افراد، اثرات آلودگی های طبیعی، انسانی، محیطی، شاخص ها و استانداردهای سبز ارائه کرد. وی افزود: حفاظت از محیط زیست موضوعی اساسی در دهه های آینده است؛ سازمان های زیست محیطی به دنبال راه ها و فناوری هایی برای کاهش اثرات زیست محیطی هستند و هدف اکثر این سازمان ها افزایش کارایی و کاهش آلودگی است.

وی در پایان افزود: همه باید به HSE توجه زیادی داشته باشند و در زندگی شخصی و شغلی خود به مصرف منابعی مانند انرژی، آب و کاغذ توجه زیادی داشته باشند.

لازم به توضیح است این جلسه آموزشی به مدت 2 ساعت به طول انجامید.

48