تلاش بی‌وقفه نیروگاه‌های حرارتی برای تامین برق پایدار در زمستان

به گزارش شف ، محسن طارس طالب با اشاره به اجرای برنامه تعمیر نیروگاه 104 هزار مگاواتی در سراسر کشور ، در دیدار با مدیران عامل شرکت های نیروگاهی ، اتک و 7 واحد و واحد گرمایش اتک برای افزایش آمادگی این واحدها برای مصرف تابستانی در سال آینده استفاده می شود.

وی برای جلوگیری از تاخیر در اجرای به موقع و اتمام تعمیرات نیروگاه ها ، اظهار داشت: پس از پایان تابستان هر سال ، بازدیدهای دوره ای از واحدهای مختلف نگهداری ، نیروگاه های خصوصی و دولتی و واحدهای گرمایش برای اطمینان از عملکرد صحیح نیروگاه ها انجام می شود. واحدهای گرمایش در طول دوره بار اوج.

تور طلب با اشاره به تلاش مشترک وزارتخانه های نیرو و نفت برای تکمیل مخازن سوخت نیروگاه های حرارتی ، گفت: در زمستان مصرف داخلی به شدت افزایش می یابد و میزان گاز مورد نیاز نیروگاه ها کاهش می یابد ؛ ما سعی می کنیم اضطراب را کاهش دهیم. به

مدیرعامل نیروگاه حرارتی گفت: “علاوه بر این ، در پروژه ، سعی می کنیم تا قبل از ماه دسامبر ، تعمیر و نگهداری واحدهای سیکل ترکیبی با راندمان بالا که توان بیشتری با مصرف سوخت کمتر تولید می کنند ، یا واحدهایی که می توانند از سوخت دیزل استفاده کنند ، به پایان برسانیم. که این واحدها می توانند به سرعت وارد مدار شده و به چرخه تولید برق کشور کمک کنند. و خواهد آمد.