تلاش‌های ستاد خدمات سفر شهرستان دامغان قابل‌تقدیر است

به گزارش خبرگزاری آوای البرز استان سمنان، علی‌اکبر علیزاده برمی در بازدید از دبیرخانه ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان دامغان با قدرانی از زحمات دبیر و اعضای ستاد خدمات سفر شهرستان دامغان گفت: در بازدیدهای انجام‌شده از محل‌های ارائه خدمات و اسکان مسافران، شاهد ارائه خدمات و هماهنگی مطلوب در بین دستگاه‌های عضو ستاد خدمات سفر در شهرستان دامغان بوده‌ام که برای رضایتمندی مسافران و زائران تلاش می‌کنند که این امر قابل‌تقدیر است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دامغان در این دیدار گفت: از ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ تا ۸ فروردین ۱۴۰۳ بالغ‌بر ۳۵ هزار نفر در مراکز اقامتی رسمی، غیررسمی و اضطراری شهرستان اسکان داده‌شده‌اند.

مجتبی اکبرپور افزود: در بازه زمانی ذکرشده بیش از ۳۲ هزار بازدید از بناهای تاریخی و جاذبه‌های گردشگری شهرستان انجام‌شده است.

در این دیدار رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دامغان با اشاره به میزان اقامت و بازدید انجام‌شده در نوروز ۱۴۰۳، به ارائه گزارش از اقدامات انجام‌شده در راستای خدمات‌رسانی مطلوب به گردشگران، مسافران و زائران نوروزی، افزایش مدت ماندگاری مسافران در این شهرستان پرداخت.

۴۶