تقویت حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش تحقیق و توسعه کارخانه‌های استان البرز

به گزارش آوای البرز از البرز؛ یداله مالمیر در سمینار آموزشی «تحول اقتصادی و شرکت های دانش بنیان» ویژه مدیران استانی و روسای دستگاه های اجرایی، خروجی این جلسات آموزشی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: دوران طلایی صنعت در کشور ما قدیمی است. صنعت در این کشور از دهه 1930 رونق گرفت.

در آغاز انقلاب کبیر اسلامی در ایران، کارخانه های مادر بسیاری در کشورمان وارد مدار تولید شدند، اما در آن سال ها مشکل تکیه بر فعالیت های دانش بنیان و استفاده از فناوری داخلی چندان زیاد نبود. فناوری های مورد نیاز عمدتاً وارداتی بود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز گفت: با وجود هشت سال مقاومت مقدس و آثار بحران جنگ، کارخانجات کشور برای تعمیر بخش‌های آسیب‌دیده صنعت پس از پایان سال‌های اخیر تلاش بیشتری را آغاز کرده‌اند. دوره ساخت.

وی ادامه داد: در سال های اخیر با توجه به دغدغه های مقام معظم رهبری در بحث حمایت از تولید، حرکت های موثری در حوزه تولید صورت گرفته است.

مالمیر با اشاره به اهمیت توجه به شعار امسال در ماه های آینده گفت: این موضوع در جلسه 8 فروردین در استانداری مطرح شد و جامعه باید توجه بیشتری داشته باشد و برای این منظور کشور تعیین کرده است. برگزاری دوره آموزشی ویژه مدیران و روسای دستگاه های اجرایی.

وی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی البرز در بحث آموزشی برنامه ریزی خوبی داشته و در نتیجه در مراکز آموزشی اتاق بازرگانی در سراسر کشور رتبه اول را کسب کرده است.

مالمیر با بیان اینکه اتاق بازرگانی البرز حمایت های لازم را در قالب دوره های آموزشی برای ارتباط بیشتر شرکت های خصوصی با بخش دولتی خواهد داشت، گفت: امیدواریم بتوانیم در سال جاری ارتباط خوبی بین صاحبان مشاغل برقرار کنیم. و فعالان دانش بنیان.»

وی با اشاره به اهمیت ایجاد انجمن دانش بنیان در اتاق بازرگانی البرز در سال گذشته گفت: از عضویت و حضور بیشتر شرکت های دانش بنیان در استان برای پیشبرد اهداف این انجمن استقبال می کنیم. ، گام های مهمی در این زمینه برداشته شده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی استان البرز و از فعالان بخش خصوصی استان با اشاره به فعالیت صندوق پژوهش و فناوری استان البرز در سال گذشته با سرمایه گذاری اولیه 10 میلیارد دلاری گفت: همان سال صندوق 10 میلیارد تومانی بود. تزریق شده است.

مالمیر با هدف افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری استان از اعطای وام 20 میلیارد تومانی به این صندوق در سال جاری خبر داد.

وی در بخشی دیگر با اشاره به اینکه البرز بیش از 4000 واحد صنعتی و 13 شهرک و سایت صنعتی از جمله صنایع بزرگ و برجسته دارد، گفت: ارتباط هر چه بیشتر بخش صنعت با منطقه حائز اهمیت است. پارک علم و فناوری البرز به دلیل ارتباط موثر با بخش خصوصی، فرصت بسیار خوبی برای استفاده حداکثری از دانش بنیان است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز سال گذشته با بیان اینکه البرز بیش از 250 شرکت و موسسه دانش بنیان دارد، گفت: بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی پارک علم و فناوری، تعداد شرکت ها تاکنون امسال به 309 رسید.

وی با تاکید بر اهمیت حضور شرکت های دانش بنیان در حوزه تحقیق و توسعه در کارخانجات استان، گفت: بیش از 22 انجمن تخصصی در البرز در زمینه های نساجی، قطعه سازی، داروسازی و سایر حوزه ها وجود دارد. تعامل میدانی مورد نیاز است.” با این گروه ها پایگاه دانش را افزایش دهید.

48