تفسیر دعای روز پانزدهم ماه رمضان

به گزارش خبرگزاری آوای البرز؛ شرح دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان به شرح زیر است:

به نام خدا

“خدایا ، مراقب نافرمانی نافرمانی باش ، ابتدا فرزندان کسانی را که با ایمان تو می ترسند یا ایمان کسانی را که می ترسند ، توضیح ده.”

“خدایا ، امروز بندگان فروتن و مطیع خود را به من عطا کن و مردان فروتن و متدین تو ایمنی و امنیت خود را در قلب ترسوها برای من توصیف می کنند.” »

نماز در روز پانزدهم ماه رمضان

مقوله فروتنی با فروتنی و مقام آنها

اولین درخواست اطاعت فرومایگان است ، یعنی اطاعت فرومایگان ، اما ما باید از خدا بخواهیم که به کسانی که خدا را عبادت و اطاعت می کنند اجازه دهد و در قسمت دوم دعا می فرماید: ” صندوق باز برای مردم و بازگشت بدکاران. ” آنچه ما در اینجا باید بگوییم فقط به معنای “فروتن” ، “عشق” و “آنابا” است. “فروتن” جمع “فروتن” است و به معنای توهین است.

همه ما از عبادت خود صحبت می کنیم و نماز باید در حالت فروتنی و فداکاری باشد. «فروتنی و فداکاری» به معنای فروتنی ، تحقیر و تحقیر در هزینه یک فرد بزرگ است. تواضع یا خضوع در برابر خدا به معنای ذلت و ذلت به خرج دادن و فروتنی در نظر او است. هنگامی که با فروتنی پرستش می شود ، این فروتنی و تحقیر به همه اندام و مفاصل اشاره دارد؛ یعنی انسان نسبت به اندام خود ذلت و فروتنی نشان می دهد. به عنوان مثال ، تعظیم ، زمین خوردن ، سجده ، خم شدن تا گردن ، اینها توهین است ، یعنی انسان می خواهد در ازای چیزهای بزرگ مقادیر کمی را صرف چیزهای کوچک کند ، زیرا پادشاهان و پادشاهان دست یا پاهای خود را روی صورت – به این تواضع گفته می شود. آن فروتنی به اندام و اندام خدا مربوط است.

به همین ترتیب ، هنگام دعا برای پرت شدن حواس فرد ، باید نگاه او در سجده خم شود. نباید به این طرف و آن طرف نگاه کند یا هنگام نماز به کار دیگران توجه کند. این موارد و موارد مشابه آن نمونه هایی از تسلیم در برابر خداوند است.

“اطاعت” توهین به قلب است ، یعنی فردی در ته قلب خود را در مقابل شخص کوچک و کوچک دیگری کوچک می بیند.

به دلیل کوچک بودن اندام ، می تواند باعث اجبار ، ترس یا مواردی از این دست شود. به عنوان مثال ، ممکن است شخصی که در برابر پادشاهان متواضع و فروتن است ، به نظر نمی رسد عاشق عاشق خود باشد ، یا او را بزرگ بداند ، ممکن است او را از همه فرومایه بداند و خود را برتر از خودش بداند. ولی امر ذلیل و ذلیل است.

اما اگر واقعاً او را در قلب خود بزرگ ، در خودمان كوچك بدانیم و در قلب و ذهن خود نسبت به او كوچك و فروتن باشیم ، این حالت را فروتنی می نامیم.

البته ، در مکان عبادت ، همه باید فروتن باشند؛ یعنی بر اساس بینایی ، سجده ، رکوع ، رفتن و ستایش در حضور تواضع قلب انسان است و انسان باید خداوند را در قلب خود بزرگ ، و در قلب خود را فرومایه ، ذلیل ، و در نظر بگیرد. خودش فقیر. حالا می گوید: خدایا! عبادت من نوعی عبادت فروتنانه است؛ یعنی عبادتی که در آن قلب در عبادت فروتن باشد و قلب شما پیش شما باشد. خلاصه اینکه ، در هنگام عبادت ، تواضع و فروتنی در قلب من وجود دارد. سپس می گوییم: “توضیحی در مورد قلب حریف بدهید.” توضیح سردار را به من بدهید. «شرح» به معنای گشودن ، گسترش و گسترش است و یکی از معانی صدر سینه است؛ یعنی سینه ام را باز کن. این معنی در قرآن از بسیاری جهات بیان شده است.

شارصدر؛ ساختار نور

اما گفتن اینکه انسان باید توصیفی از سینه داشته باشد به چه معناست؟ این بدان معناست که قلب توانایی تحمل رنج و زحمت در راه خدا ، درک درستی از الهیات و تعالیم ، همدردی با فقرا ، داشتن ظرفیت و ظرفیت ، غرور و لرزش در رابطه را دارد. به متکبران.

این توصیف صدار است. در قرآن کریم آمده است: هنگامی که خداوند از موسی علیه السلام خواست تا برای گسترش دین به نزد فرعون برود ، فرمود: سینه مرا باز کن. سرانجام ، باید کسی باشد که بتواند با فرعون بجنگد ، نزد فرعونی که ادعای خدایی می کند برود و توصیف صدر را بیان کند و با تاگوت مبارزه کند. یا در جای دیگر قرآن کریم می فرماید؛ در واقع ، او در اینجا معنای شارصدر را بیان کرده است؛ خداوند صدر را از طریق اسلام توصیف کرده است. «فهو در برابر نور پروردگار من» ، یعنی نوری در قلب او تابید. در قلب او نوری از جانب پروردگارش وجود دارد. به عبارت دیگر ، “شار الصدر” به معنای روشنگری و آینده نگری صدر است ، یعنی همه می توان گفت که او توانست شرایط نامساعد را تحمل کند.

از این آیه تکرار می شود که توصیف صدر در مقابل قساوت قلب است. توصیف صدار معادل قلب آرام ، قلب پیشرو ، قلب صبور ، قلب باردار ، خرد و خوشبختی است. اینها معانی توصیف صدار است. سپس در اینجا می گوید: خدایا! به توضیحات صدار توجه کنید. چه نوع

عوارض جانبی و علائم جانبی

«آنابا» به معنای بازگشت و توبه است که به معنای توبه است.

کسانی که به شما روی می آورند و به شما باز می گردند؛ کسانی که کارشان را به شما قرض می دهند. این مال مال شریر است. شر یعنی چه؟

خبر “خبر” نوعی عبادت و ایمان به خداست. درستی ، فضیلت ، فضیلت ، اینها همه مراتب ایمان است.

«عشق و علاقه» به معنای کسی است که در نهایت در برابر خدا فروتن و فروتن باشد. در قرآن کریم نیز به همین معنی از مکتب آمده است. در آنجا می گوید: “شریر”.

اکنون دیگر جایی برای توضیح بیشتر در مورد کل آیه وجود ندارد ، اما در این آیه بزرگ ، آنها پس از ذکر عبادت و آیین ها و گفتن “شریر” ، انجیل و انجیل شریر را می دهند. سپس ستمکاران و ستمکاران. این نشان می دهد که قربانیان چه کسانی هستند ، به ویژه در جایی که می گوید:

4 علائم بدبختی این است که آنها نامه ای از خدا می گیرند و می ترسند که اگر به خدا روی آورند ، قلب آنها تحت تسلیم ترس از “کیست ، که خداوند زیبایی در قلب آنها را بیان می کند” مسخره خواهد شد. یعنی آنها از ترس خدا می لرزند و خدا همچنان می گوید: “ما را که رنج می بریم ببخشید.” همانطور که می فرماید: “صالحان صالح هستند و آنها رزق و روزی کسانی هستند که هزینه می کنند”.

توصیه ها:

1- سورههمبارکهِ ‘طه 25

2- سورههمبارکهِ 22

3- سوره حجه ، آیه 34

4- همان ، آیه 35

5- بله

6- بله