تفسیر دعای روز هفتم ماه رمضان

به گزارش خبرگزاری آوای البرز؛ شرح دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان به شرح زیر است:

به نام خدا

“خداوند روز قیامت ، قیامت ، قیامت ، قیامت ، قیامت”.

“خدایا به من کمک کن تا در این روز روزه بگیرم و عبادت کنم ، مرا از توهم و گناهان دور کن و در آن روزه بگیرم.

نماز هفتم ماه رمضان

دعای ابوحمزه در کوانتوم خوانده شد

سالها پیش مبلغی در کوم میرزا محمد تگی اسراقی وجود داشت. او در بلاغت قوی بود ، تا وقتی زندگی می کرد به تجارت دعوت نمی شد ، او یک فیلسوف بود ، یک آخوند بود ، صدای بلندی داشت. بنابراین در حیاط حرم هرکسی می تواند صدای او را بدون بلندگو بشنود. معبد وی در حرم حضرت معصوم (سلام الله علیها) ، قدمگاه بنیانگذار فقید حوزه علمیه ، آیت الله هاری یسدی واقع شده است.

مرحوم اسراقی از پدرش (مرحوم ارباب) نقل کرد که فرمود: صبح ماه رمضان ، از مسجد امیرالمومنین دیدن کردم ؛ برخی دعاهای ابوحمزه تمالی را می خوانند و اشک می ریزند؛ وقتی آنها را شمردم ، فهمیدم که هفتاد نفر هستند!

چه ملتی بودند ؛ اما چگونه نماز بخوانیم؟ چرا با تنبلی و کسالت نماز می خوانیم؟!

وجنبنی فیه من هفواته

خدایا ، مرا از گناهان ماه رمضان حفظ کن و مرا دور نگه دار. به من کمک کن تا در ماه رمضان گناه نکنم. اندام و مفاصل ناشتا. در حدیث نقل شده است:

“اگر ساکت باشی ، خواهی شنید ، خواهی دید ، خواهی شنید ، خواهی دید …” ذکر یک زبان با بی احتیاطی ، فاجعه و بدبختی همراه است

ورزقنی فیه ذکرک

خدایا ، این ماه رمضان را برای من عطا کن ، من همیشه تو را به یاد می آورم ، ذکر شامل ذکر زبان است. البته اگر قلب به یاد خدا باشد ، از زبان نیز یاد می کند؛ اما اگر زبان ذکر از خدا صحبت می کند و قلب از او چیزی نمی داند ، پس چنین یادآوری ناراحت کننده و ناراحت کننده است.

همه موجودات زنده به خدا رجوع می کنند

در اینجا شرح داده می شود که اگر حیوانات خدا را به یاد نمی آورند و در آن ذکر نمی کنند ، در دام ماهیگیران می افتند. هیچ پرنده ای به دام ماهیگیر نمی افتد ، مگر اینکه از یاد خدا غافل شود. حیوانات همچنین ذکر می کنند ، “یک چیز اما بزرگداشت او ، آنها تسبیح و ستایش نیستند.” حیوانات نیز ذکر شده است.

شعر:

وقتی او چشمان شما را از دید نامرئی باز می کند ، ذرات جهان برای شما رمز و راز می شوند

گفتار خاک ، گفتار آب و گفتار گلها برای حواس قلب قابل مشاهده است

آنها حتی به در و دیوار اشاره می کنند. درختان و کوه ها و بیابان ها ذکر شده است ، اما ذکر شده است ، آنها به ما اشاره می کنند. حتی توضیح می دهد که وقتی خروسی صبح شما را صدا می کند و برای نماز بلند می شود نباید به خروس توهین کنید.

شعر:

کمتر از مرغ نیست ، مشت بیش نیست. از اوایل شب تا اوایل صبح

ما از خداوند پیروزی می خواهیم

بتوفیقق یا هدی

باشد که خداوند در ماه رمضان به من پیروزی عطا کند و من همیشه شما را به یاد می آورم و گمراهان را راهنمایی می کنم. انجام این کارها موفقیت می خواهد؛ بنابراین ، ما از خداوند پیروزی می خواهیم

شعر:

توفیق رفیقی است که هرگز عقاب طاووس نداد.

صبح های ماه رمضان را از دست ندهید ، نماز صبح را بخوانید ، حتی برای کسانی که روزه نیستند و بیمار هستند.