تغییر نسل در آلماتی و آشوب های اخیر

اما قزاقستان اینطور نبود. فروپاشی شوروی سابق و استقلال این جمهوری حرکتی سریع در پیشرفت این کشور ایجاد کرد و آن را به کشوری تأثیرگذار در منطقه تبدیل کرد.

پیشرفت قزاقستان را می توان از پایتخت سابق آن، آلماتی و پایتخت کنونی آن، آستانه، به وضوح مشاهده کرد.

راهنمای ایرانی ما 10 سال پیش گفت: «20 سال پیش که به قزاقستان و آلماتی آمدیم، با کشوری عقب مانده روبرو بودیم. خیابان های باریک، ساختمان های فرسوده، ماشین های قدیمی، مردم خشمگین و غمگین».

اکنون وضعیت این کشور متفاوت است، تصویری که دیدیم راهنمای ما را از گذشته این کشور بازگو نمی کند.

ساختمان ها و برج های نوساز و بلند، فروشگاه های بزرگ مختلف، انواع ماشین های باکیفیت، خیابان های عریض و البته بسیار تمیز.

محدودیت های پایتخت قزاقستان یکی دیگر از موارد است. ساخت این شهر که در بخش اروپایی قزاقستان قرار دارد – قزاقستان نیز مانند ترکیه یک کشور اوراسیایی است – پس از استقلال قزاقستان آغاز شد و می توان گفت یکی از توسعه یافته ترین شهرهای اروپا است. کاملا بازسازی شده

مردم قزاقستان از شادترین مردم جهان هستند و ظاهراً دومین مردم جهان هستند.

در آلماتی، بزرگترین شهر قزاقستان، تمامی فعالیت ها و مغازه ها از ساعت 6 بعدازظهر بسته شد و فقط رستوران ها و مکان هایی که مردم در آن به تفریح ​​می پرداختند فعال بودند.

راهنمای ایرانی ما در مورد مردم قزاقستان به ویژه شهر آلماتی صحبت کرد که شبانه روز کار می کنند و تمام شب را در مکان هایی مانند رستوران ها و کلوپ های شبانه می گذرانند.

او درست می گفت که مردم آلماتی اقتصاددان نیستند. آنها دنیا را کشف نمی کنند! اکثرا حتی ماشین شخصی ندارند. بیشتر آنها کارگر هستند یا در نهایت یک مغازه دارند.

اکثر شهروندان آلماتی از مقامات این کشور انتظار داشتند که صنایع دستی ارزان، غذا و البته سرگرمی برای مهمانی ها و کلوپ های شبانه خود ارائه دهند.

به جرات می توان گفت عرضه کم و تقاضا برای صاحب خانه ها زیاد بود. حداقل مایحتاج روزانه نباید گران شود. حداقل با پولی که به دست می‌آورند یا پولی که به دست می‌آورند می‌توانند زندگی خوبی داشته باشند.

اما همه اینها تصویری از قزاقستان و آلماتی 10 سال پیش بود و حالا یک دهه بعد به نظر می رسد وضعیت در این کشور متفاوت است.

مردمی که 10 سال پیش به خاطر دیکتاتوری بودن این رئیس جمهور جرأت اعتراض نداشتند، اکنون کاخ ریاست جمهوری، فرودگاه و نقاط حساس این کشور را تصرف کرده اند.

آلماتی، یکی از امن ترین شهرهای آسیا و اروپا، اکنون ناامن است و مغازه ها در حال غارت هستند.

در آلماتی چه گذشت؟ آیا این همه اعتراض بی سابقه فقط به خاطر افزایش قیمت بنزین است؟ یا گاز بهانه است یا چیزی؟

باید اعتراف کنم که وقتی شنیدم مردم یکی دو روز در آلماتی چه کردند، باورم نشد. افرادی که در آلماتی ملاقات کردم بسیار آرامتر و سازگارتر از امروز بودند.

شاید تغییر نسل ممکن است علت چنین اتفاقاتی باشد. بالاخره 10 یا 12 سال پیش بچه ها الان 20 سال و کمتر بودند.

من معتقدم که سیاست های تبعیض آمیز و ماهیت جاه طلبانه رهبران قزاقستان آنها را در این باتلاق فرو برده است و امروز هم هستند. من می توانم آینده کشورهایی مانند روسیه و ترکیه را تصور کنم.

* کارشناس ارشد علوم ارتباطات