تعدادی از محکومین امنیتی با آزادی مشروط و یا عفو آزاد شدند – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین ، امروز (15 مرداد) ، ضابطان قضایی پروتستان دادستان انقلاب در دادگاه تجدیدنظر پروتستان تهران و تعقیب متهم متهم و دادستان متهم متهم و متهم متهم ‘

دادستان عمومی و انقلاب تهران در این رابطه اظهار داشت: مطابق بازدیدهای دوره ای که در سراسر استان تهران انجام شد ، 125 قاضی ، معاون ، ضابط قضایی ، روسای زندان ها و سرپرستان دادستانی تهران حضور داشتند.

آ آنلاین ، رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه به موارد بیشتری اشاره کرد دستور زبان در مورد زندانیان ، بازداشت و بازداشت تمدید شده و هنوز در جریان است کار را نکرد به عبارت دیگر ، آنها تصمیمی نگرفته اند و به مشکل دادستان های سراسر کشور توجه ویژه ای کرده اند. وارد شدن وی گفت: “با همین رویکرد ، ما با 125 مأمور قضایی در زندان تهران بزرگ بودیم.” از این جلسات در صبح امروز شروع تا غروب ادامه خواهد داشت.

وی از تشکیل کمیته ای در دادستانی تهران برای بررسی چنین مواردی خبر داد: “در این کمیته من نیز حضور دارم. همه درخواست های زندانیان یک به یک بررسی می شود.” برخی از این درخواست ها باید توسط پرونده بررسی شود. ما علت تاخیر و طولانی شدن محاکمه را به دقت بررسی کرده و با قضات در دادگاه ها مکاتبه می کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب تهران اظهار داشت که حضور قضات در مجموعه زندان یک وظیفه قانونی و بشردوستانه و مایه نگرانی است. درهمکاری با سوال ما یک زندان داریم که در رأس قوه قضائیه قرار دارد زندان دستورات حساسیت خاصی دارند اسیدی در این زمینه ، وی بار دیگر تاکید کرد که ما باید در زندان باشیم و از نزدیک وضعیت زندان را زیر نظر داشته باشیم.

آ آنلاین افزود: تصمیم گیری تقریباً اشخاص حقیقی زندانی با همان قضاتی است که امروز اینجا هستند. این 125 داور امروز زندان آنها حاضر بودند تا حداکثر استفاده را از همه تواناییها و امکانات قانونی که در اختیار قانونگذار است داشته باشند.

وی در مورد آزادی 500 زندانی گفت: حدود 500 زندانی در مرخصی آزاد می شوند و 150 زندانی نیز به طور مشروط آزاد می شوند.

آ آنلاین و موم که آن را روشن می کند یک عدد از آنجا که اشخاص حقیقی وی افزود: ما برای تعلیق اعدام مقرراتی در دستور کار داریم ، پرونده مجرمان مالی. بخصوص با رد اموال یا مهریه ، آنها اقدامات و مراحل لازم را انجام می دهند.

وی اظهار داشت که در حال حاضر وی 5 شعبه از شورای حل اختلاف در داخل زندان دارد ، وی افزود: از سال گذشته ، 750 نفر از این شعبه های شورای حل اختلاف آزاد شده اند و اعضای آنها عمدتا کشیش هستند. رویکرد ما در داخل زندان رویکرد سازش است آ بین طرفین صلح و سازش وجود دارد.

بازرسی دادستان عمومی و انقلاب تهران از زندانیان دارای جرایم امنیتی ادامه می دهد: «اخیراً قوه قضائیه دستور ویژه ای در مورد زندانیان امنیتی صادر کرد. اشخاص حقیقی بررسی استفاده از آژانس های نقشه و نقشه و آزادی مشروط برای کسانی که واجد شرایط کمک هستند و اصلاح شده و توبه کرده اند.

وی ادامه داد: هفته گذشته به او پیشنهاد آزادی مشروط داده شد یک عدد ما آن را در دادگاه ارائه کردیم و آنها موافقت کردند. بر اساس سفارش لیست آسان آقای محسنی یک عدد آنها شرایط آزادی مشروط نداشتند ، اما رفتار و اخلاق آنها ، عملکرد داخل زندان ، م effectiveثر و امیدوارکننده است و ما نتایج اصلاحی را در رفتار آنها مشاهده می کنیم.

آ آنلاین افزود: امروز دیدگاه ها و نگرش های رئیس قوه قضائیه و دیگر همکاران در مجموعه زندان است. جایی این امکان پذیر است و قانون اجازه اصلاح و تغییر را می دهد اشخاص حقیقی برای اجتماع و اقدامات و درد و آ خانواده زندانی باید کاهش یابد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران و انقلاب گفت: “ما پرونده همه کسانی که به جرائم خاص امنیتی محکوم شده اند را یک به یک بررسی کرده و رفتار آنها را در داخل زندان ارزیابی کرده ایم” و شرایط آنها را اضافه کرد: مشروط به این ما میزان حبس را بررسی کرده ایم ، بنابراین باید خطابه های اسلامی در مورد آنها اعمال شود. با همین رویکرد ، چهارشنبه گذشته ، هفت متخلف امنیتی به قید مشروط یا عفو آزاد شدند.

وی ادامه داد: ریاست قوه قضائیه دستور ویژه ای در این زمینه صادر کرده و دستور بررسی پرونده های باقی مانده را صادر کرده است. قدرت علاوه بر این ، شرایط این است که آنها باید مشمول عفو قانونی شوند.